Enquête voorafgaand aan debatmanifestatie

Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangesloten leden wordt gepeild over de toetsingscriteria die beide organisaties hebben geformuleerd rond de vraag waaraan het toekomstige pensioenstelsel moet voldoen.

Het onderzoek wordt gehouden via internet en deelname staat open voor alle leden van de bij KNVG aangesloten lidorganisaties.

Iedereen heeft andere wensen ten aanzien van pensioen. U krijgt nu een aantal schermen, met op ieder scherm 3 alternatieve pensioensituaties, weergegeven in 3 kolommen. U wordt gevraagd bij ieder van de acht vragen steeds een kolom te kiezen, waarbij u zich het beste thuis voelt. De antwoorden in een bepaalde kolom geven niet per se een mogelijk pensioenstelsel weer en de combinaties in een kolom kunnen wat vreemd lijken. Dit herhaalt zich 8 keer, dus u moet meerdere keren kiezen tussen 3 opties. U wordt gevraagd steeds die kolom te kiezen waarin een of meer antwoorden staan waarin u zich het beste kunt vinden. De situaties zijn allemaal opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De hoogte van het pensioen vergeleken met het laatste inkomen voordat u met pensioen ging
  • De zekerheid van de pensioenuitkering
  • Indexatie: aanpassingen van het pensioen aan prijsstijgingen
  • Consequenties als gevolg van een stijgende levensverwachting
  • Wat te doen als de dekkingsgraad onder een bepaalde grens zakt
  • Collectiviteit
  • Het opvangen van financiële tegenvallers
  • Keuzevrijheid

Klik op onderstaande link om de enquête te starten

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg
 
Mocht dit niet lukken, dan kunt u de link kopiëren en in uw browser plakken.
 
Wij hopen dat vele leden de moeite nemen om de enquête in te vullen.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant