Een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel nadert. Dat kan afgeleid worden aan de beweging op verschillende fronten. Zo lijkt het kabinet tegemoet te willen komen aan de wens van de vakbeweging om de pensioenleeftijd minder snel te verhogen. Het kabinet houdt nog wel vast aan het opschroeven van de AOW-leeftijd, maar wil die pas ophogen tot 67 in 2025 in plaats van 2021.

Volgens De Volkskrant maakt het kabinet hiermee een gebaar om de onderhandelingen over een pensioenakkoord vlot te trekken, maar is op dit moment niet duidelijk of dat genoeg is. De FNV heeft nog niet gereageerd. De vakbeweging geeft aan dat er nog meer discussiepunten zijn die om een oplossing vragen, bijvoorbeeld rond de vraag hoe snel de pensioenen in de toekomst verhoogd of verlaagd worden bij economische mee- of tegenvallers.


Stand van zaken
Het idee van de persoonlijke pensioenpotjes is in het overleg gesneuveld. Individuele pensioenpotten werken negatief op de opbouw van het vermogen.

Ook de doorsneepremie lijkt te sneuvelen. Dat is het systeem waardoor alle pensioendeelnemers een gelijke pensioenpremie betalen, maar jongeren meer geld inbrengen dan ouderen omdat hun inleg langer rendeert dan die van ouderen.
Als de doorsneepremie wordt afgeschaft moeten ouderen daarvoor wel worden gecompenseerd: ze betaalden immers voor de ouderen toen ze zelf jongen waren en hebben het nadeel dat huidige jongeren minder aan het pensioen van de huidige ouderen bijdragen als de doorsneepremie verdwijnt. De oudere deelnemers mogen daarvan geen nadeel ondervinden, aldus de vakbeweging.

DNB
Ook De Nederlandsche Bank mengt zich in de discussie: als het pensioenstelsel zodanig wordt hervormd dat de pensioenen bij tegenvallende economische omstandigheden gemakkelijker verlaagd kunnen worden dan volgens de huidige regels het geval is, dan zouden pensioenfondsen wat DNB betreft aan minder strenge regels gebonden hoeven worden. Daarvan is het voordeel dat de pensioenen bij meevallende ontwikkelingen sneller verhoogd kunnen worden, maar het is een nadeel dat ze bij tegenvallers ook weer gemakkelijker verlaagd kunnen worden. Pensioendeelnemers moeten deze flexibiliteit dus betalen met een minder harde garantie op hun (toekomstige) uitkering.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel duren al 1,5 jaar langer dan de bedoeling was.

Klik hier voor een overzicht van de stand van zaken in de onderhandelingen, zoals beschreven door De Volkskrant.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant