item webimage 20180926163704 keuzevrijheid

Pensioendeelnemers met de vrijheid om zelf keuzes te maken over de manier waarop hun geld wordt belegd nemen niet per definitie financieel verstandige beslissingen. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een onderzoek onder 3.150 pensioendeelnemers.

Stoppen met betalen
Als de deelnemers aan dit onderzoek het voor het zeggen hadden, zou 40% kiezen voor het tijdelijk stoppen (1 tot 5 jaar) van premiebetaling. De voorkeur van deze groep gaat uit naar een hoger besteedbaar inkomen nu, ten kosten van hun pensioen straks. Volgens de AFM wordt die keuze ook gemaakt door mensen, waarvan nu al duidelijk is dat ze straks onvoldoende pensioen zullen hebben om daarvan redelijk te kunnen leven.

Maatwerk
Maatwerk in de pensioenen hoeft niet voor iedereen ongunstig uit te pakken. Maar meer individuele keuzevrijheid maakt het pensioenstelsel wél duurder, aldus de AFM. Het stijgen van de uitvoeringskosten is dan ook een belangrijk onderwerp om mee te nemen in de discussie over keuzevrijheid.