item webimage 20181016181424b te weinig pensioenpremie

In de kas van verschillende Nederlandse ondernemingen zit alles bij elkaar 16 miljard euro die deze bedrijven te danken hebben aan het feit dat ze met goedkeuring van De Nederlandsche Bank geen kostendekkende pensioenpremie (hoeven) betalen.

Grootste profiteur is de Nederlandse overheid zelf. Als grootste werkgever had de staat een voordeel van 7 miljard euro. Dit verklaart mede het begrotingsoverschot van 8 miljard euro in 2016. Dat overschot is dus in belangrijke mate gefinancierd door het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren.
Dat constateert de Stichting Pensioenbehoud in een brief aan minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid.

Gat tussen inkomsten en uitgaven
De Stichting ziet een grote inconsequentie in het gedrag van de overheid. De pensioenverplichtingen (dus wat pensioenfondsen in de toekomst moeten uitkeren) worden op een andere manier berekend dan de pensioenpremie.
Door die inconsequentie ontstaat er een steeds groter gat tussen de toekomstige verplichtingen en de hoeveelheid geld die er middels premies binnenkomt. De premies zijn –met goedkeuring van DNB- simpelweg te laag om de kosten te kunnen dekken.

Maak een eind aan deze onrechtvaardigheid
Volgens de Stichting Pensioenbehoud heeft deze handelwijze van De Nederlandsche Bank schade veroorzaakt aan de pensioenopbouw van werknemers en is dit een van de redenen dat pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. De Stichting noemt dit in de brief aan minister Koolmees catastrofaal voor de eerbiediging van opgebouwde rechten en in strijd met een evenwichtige belangenbehartiging van mensen die nog werken en mensen die al met pensioen zijn.
De voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud dringt er bij minister Koolmees op aan om een eind te maken aan deze onrechtvaardige situatie.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant