9cf54587 9f01 4951 a038 64537c688c04 nvog knvg lid van RVO

Zoals eerder gemeld steunen KNVG en NVOG het ‘Pact voor Ouderen’, een samenwerkingsverband tussen tal van ouderenorganisaties en het bedrijfsleven om in de praktijk de zorg voor ouderen te verbeteren op een aantal terreinen onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’.

Landelijke Raad
Onderdeel van dit ‘Pact’ is de oprichting van de landelijke Raad van Ouderen, die uit 11 leden bestaat, waaronder 3 vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM. Deze raad zal om advies worden gevraagd bij de verdere invulling van het Pact en zal ook als overlegpartner functioneren naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Benoeming Joost Bos
Namens KNVG/NVOG is Joost Bos als lid toegetreden tot deze Raad van Ouderen, waarmee een belangrijke beleidsdoelstelling van KNVG/NVOG is gerealiseerd, namelijk aanschuiven aan de tafels waar belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen of voorbereid.
Joost Bos zegt uit zijn eerste contacten de indruk te hebben overgehouden, dat de minster ‘echt werk wil maken van het ouderenbeleid’.
‘Met de kennis die KNVG/NVOG binnen onze verenigingen beschikbaar is, hebben we een hoop te bieden. Niet alleen bij het aankaarten van problemen, maar juist bij het aandragen van oplossingen, aldus Joost Bos.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant