item webimage 20181023102745 akzo nobel

Keer terug naar de onderhandelingstafel en kom met een pensioenakkoord.
Die oproep doet de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel in een advertentie aan de Raad van Bestuur en de directie van het bedrijf.
De gepensioneerdenorganisatie verklaart zich op deze manier solidair met de acties van de vakbonden voor een goede CAO en betere pensioenafspraken bij AkzoNobel.

Eerlijk delen
De vakbonden en de organisatie van gepensioneerden hebben AkzoNobel gevraagd om 400 miljoen in de pensioenkas te storten in de vorm van een achtergestelde lening, zodat voor zowel de huidige als toekomstige gepensioneerden indexering van de pensioenen mogelijk wordt.
Werkenden hebben inmiddels zo’n 6% aan koopkracht op hun toekomstige pensioen ingeboet en gepensioneerden 13%.
De Vereniging van Gepensioneerden vindt het niet terecht dat de miljardenopbrengst die samenhangt met de verkoop van de chemietak van het bedrijf vrijwel geheel ten goede is gekomen aan aandeelhouders, die in merendeel van buitenlandse afkomst zijn.

Werknemers vergeten
De enorme waarde van de verkochte tak is mede het resultaat van de inspanning van werkenden en gepensioneerden: beide groepen hebben bijgedragen aan het succes van het bedrijf. De vraag om een lening van 400 miljoen euro is een kleinigheid in vergelijking met de miljarden die naar de aandeelhouders zijn gegaan, vinden de gepensioneerden van AkzoNobel.