item webimage 20181023222114 voldoende geld in kas

Nederland heeft volgens de ‘Global Pension Index’ van pensioenadviseur Mercer het beste pensioenstelsel ter wereld. Vorig jaar stond Denemarken nog aan kop, maar dat land staat nu op de tweede plaats.

Toch zijn we ontevreden
Al staan we al lange tijd in de top 3 van beste stelsel ‘het betekent niet dat Nederlanders tevreden zijn’, schrijven verschillende kranten. Overigens valt dat te bezien. Nederlanders hebben niet te klagen over de soliditeit van het (aanvullend) pensioenstelsel, maar wel over de manier waarop de overheid en in de slipstream daarvan ook de media ermee omgaan.

Politici praten een crisisgevoel aan
Al jaren krijgen gepensioneerden te horen dat het Nederlandse pensioenstelsel niet houdbaar is en dat ouderen het pensioen van jongeren opeten. Beide frames zijn volgens een toenemend aantal deskundigen onjuist. De Nederlandse pensioenreserve is de afgelopen jaren –ook tijdens de financiële crisis- substantieel gegroeid. De pensioenfondsen boeken goede rendementen, maar de overheid hanteert een rekenmethodiek waardoor het lijkt alsof het met de pensioenfondsen slecht gaat. Zo geeft Den Haag zichzelf een argument om minder uit de pensioenkassen uit te keren dan zou kunnen, waardoor een negatief beeld ontstaat. Er dreigen zelfs kortingen op sommige pensioenen, terwijl bij de noodzaak daarvan steeds meer vraagtekens worden gezet.

Jong en oud worden tegen elkaar opgezet
Daarnaast worden jongeren tegen ouderen opgezet doordat de indruk wordt gewekt dat de gepensioneerden van nu, de pensioenen van straks opeten. Kritici van het overheidsbeleid wijzen erop dat de toekomstige pensioenen van jongeren mogelijk lager zullen uitvallen dan ze hopen en verwachten omdat de overheid toestaat dat de werkende generatie van nu onvoldoende pensioenpremie betaalt.

Pensioenstelsel is sterk op alle onderdelen
Pensioenadviseur Mercer is juichend over het Nederlandse pensioenstelsel. Het scoort sterk op alle onderdelen van de test die het bedrijf jaarlijks uitvoert.
Ook over het pensioenvermogen is Mercer positief. Nederlandse pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

Ook op deze onderdelen krijgt het Nederlandse pensioenstelsel een dikke voldoende:

  • door de pensioenleeftijd in stapjes te verhogen wordt de betaalbaarheid van de pensioenen -die toch al goed is- verder verbeterd.
  • het Nederlandse pensioenstelsel is transparant
  • er zijn nauwelijks schandalen rond Nederlandse pensioenfondsen.
  • pensioenfondsen maken goede rendementen; elke ingelegde euro levert 3 tot 4 euro aan pensioen op.

Voor zover Nederlanders ontevreden zijn over hun pensioenstelsel komt dat omdat de pensioenen al jarenlang niet zijn geïndexeerd. Ze zien de pensioenvermogens groeien en toch houden de pensioenfondsen de knip op de beurs.

Daarvan ligt de oorzaak niet binnen het stelsel, want met de huidige reserve zouden de pensioenen gemakkeld geïndexeerd kunnen worden. Het ligt aan het overdreven voorzichtige –volgens sommige kritici ‘betuttelende’ – overheidsbeleid.

Loon voor Later tekent erbij aan, dat de overheid er moeite mee heef de zeggenschap over zoveel geld (1300 miljard) uit handen te geven en over te dragen aan de eigenaren van dat geld: de gepensioneerden.