item webimage 20181029163309

De meeste media gaan mee in het door de overheid opgeroepen frame, dat de pensioenfondsen er slecht voorstaan en dat daarom het pensioenstelsel hervormd moet worden. Er valt veel af te dingen op deze ingekleurde visie. Het gaat helemaal niet slecht met de pensioenfondsen, ze maken behoorlijke rendementen en er zit voldoende geld in kas om de komende jaren aan alle pensioenverplichtingen te voldoen.

Overdreven bezorgdheid
Toch dwingt Den Haag de pensioenfondsen om geld op te potten voor slechtere tijden. Dat is een overdreven vorm van zorgvuldigheid, die veel verder gaat dan elders in de financiële wereld geldt en voor ziekenhuizen al helemaal niet. Dezer dagen liet het kabinet zien dat ziekenhuizen ten koste van veel persoonlijk leed mogen omvallen als de marktwerking dit vereist. De koude sanering in de gezondheidszorg staat dus in schril contrast met de overdreven bezorgdheid over de betaalbaarheid van de pensioenen, zodat twijfel kan bestaan over de werkelijke motieven van de overheid.

Wat zijn de echte motieven?
Op grond daarvan zou je dus kunnen veronderstellen dat er bij de pensioenen andere argumenten spelen dan de argumenten die officieel in discussie worden gebracht. Er zit veel geld in de pensioenpotten (bijna 1300 miljard) en daar kun je veel leuke dingen mee doen. En dan ligt het vanuit overheidsperspectief gezien misschien wel meer voor de hand om de miljarden vast te houden dan ze in de vorm van pensioen uit te keren aan pensioengerechtigden, zo zou de redenering kunnen luiden. Af en toe worden door politici ook al wel balletjes opgeworpen: aflossen van hypotheken, investeren in onderhoud van scholen.

Tegeninformatie komt van burgerjournalisten
Omdat veel media meegaan in het overheidsframe (geen uitzondering overigens) zijn gepensioneerden en werkenden die zich over hun toekomstige pensioen bekommeren, aangewezen op de informatie van deskundige burgers. Een van hen is Gerard de Groot, gepensioneerd actuaris in Oudorp (Alkmaar). Al in 2015 voorspelde hij in een ingezonden artikel, dat de pensioenregels die de overheid in die periode bedacht tot gevolg zouden hebben dat de pensioenen nooit meer geïndexeerd (verhoogd) zouden worden.

Overheid zit op het geld
Hij kreeg gelijk. Sommige gepensioneerden hebben al 12% aan koopkracht ingeleverd. De overheid zit als een overbezorgde huisvader nu al jaren bovenop de pensioenspaarpot en voorkomt daarmee dat gepensioneerden (en trouwens ook werkenden) krijgen waarop ze recht hebben. Naar de motieven kan alleen gegist worden. Zorg om de betaalbaarheid van pensioenen in de toekomst lijkt slechts een gelegenheidsargument.

Pensioenfondsen leiden aan obesitas
Rond de pensioenfondsen gebeurt op dit moment wat De Groot in 2015 voorspelde: ze leiden inmiddels aan obesitas schrijft de oud-actuaris in de Gooi en Eemlander van zaterdag 27 oktober 2018. Er is meer dan genoeg geld en het is een raadsel waarom het niet aan de rechtmatige eigenaren wordt uitgekeerd.

Gerard de Groot ziet deze inconsequenties in het gedrag van de overheid:

  • bij de inkomstenbelasting gaat de overheid ervan uit dat spaarders een rendement behalen van 4%.
  • bij de pensioenfondsen gaat de overheid ervan uit dat pensioenfondsen een rendement van slechts 1,5% halen.
  • dat dit een puur theoretische rekenmethode is die op papier leidt tot een veel te somber beeld, blijkt uit het feit dat de pensioenfondsen in werkelijkheid de afgelopen 100 jaar een rendement maakten van 5%
  • in 2015 werd in totaal 2,79 miljard euro aan pensioenen uitgekeerd: dat is nog geen 2% van het door pensioenfondsen belegde vermogen (ultimo 2014 was dat 1280 miljard)Conclusie
Conclusie van Gerard de Groot:
pensioenfondsen hebben meer dan genoeg vet op de botten. Met het rendement dat ze maken kunnen de pensioenen zonder probleem worden geïndexeerd en zouden ook eerdere kortingen ongedaan gemaakt kunnen worden. Ook dan blijft er nog genoeg geld over voor toekomstige verplichtingen.

Waarom zijn de media zo kritiekloos?
Steeds meer dringt zich de vraag op: welk belang heeft de overheid om te volharden in het sombere beeld rond de pensioenen? En ook: waarom gaan de media in dit beeld mee, terwijl er sprake is van groeiende twijfel over de juistheid van deze voorstelling van zaken. Het kabinet doet er het zwijgen toe.

Weten wat Gerard de Groot in 2015 al voorspelde? Ga dan naar deze link.

 

Reacties
02-11-2018 12:39

Het is gewoon schandalig, nu moeten de linkse partijen mee met de regering. Het is tijd voor een burgeropsNd. En bij de eerst komende verkieizing dit kabinet afstraffen voor dit beleid. Gepensioneerden hebben alleen de stem als voor wat het waard is)

 

Deel dit item

Reageer op dit item