item webimage 20181214134606 budgetpolissen

 

Beperking van de keuzevrijheid
De premieverschillen tussen de diverse zorgpolissen zijn groot, van ruim 98 tot ruim 133 euro euro per maand. Maar betreft het een budgetpolis dan kan de consequentie daarvan zijn dat u zich niet bij elke zorgverlener en in elk ziekenhuis kunt laten behandelen, maar alleen daar waar de zorgverzekeraar voor zo’n zorgpolis een speciaal contract heeft afgesloten. Goedkoper uit, betekent dan in zo’n geval een beperking van de vrijheid van behandelkeuze of zelf heel veel bijbetalen. De extra kosten kunnen dan in de duizenden euro’s lopen.

Explosieve groei
Het is de seniorenorganisaties tot nu toe niet gelukt om een eind te maken aan deze budgetpolissen. Waren er 4 jaar geleden 775.000 mensen die een budgetpolis hadden, inmiddels is dat gegroeid tot 2,3 miljoen.

Voorbeelden van budgetpolissen zijn:
Gewoon Zeker, van VGZ
Ziezo selectief van Achmea
Student goed verzekerd budget van Achmea
Univé Zorg select van VGZ
Bewuzt van VGZ
PMA Basis voordelig van Menzis
Interpolis Zorg compact
Salland van ENO
Andrzorg van Menzis
Menzis Basis Voordelig Zorg gemak van Zorg & Zekerheid
Just Basic van CZ
Basis Budget van Zilveren Kruis