item webimage 20190818092353 aow ers betalen de prijs

Heel veel koopkrachtverbetering voor gepensioneerden zit er volgend jaar en in 2020 niet in, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Planbureau. 50PLUS signaleert dat de verwachting met betrekking tot de koopkrachtontwikkeling van AOW-ers volgend jaar met 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent en dan is nog niet duidelijk of eventuele korting op de aanvullende pensioenen in de koopkrachtplaatjes zijn meegerekend.

De fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer heeft minister Koolmees om duidelijkheid daarover gevraagd. Enerzijds daalt de koopkracht van gepensioneerden, anderzijds blijft er door de aanhoudende rentedaling behoorlijk wat geld over voor de schatkist, omdat de rente die de overheid over de staatsschuld moet betalen inmiddels negatief is. Het wil zeggen dat wie aan de staat geld leent daarvoor rente moet betalen, in plaats van ontvangt.
50PLUS vindt dat een deel van die meevaller doorgegeven moet worden aan gepensioneerden.