item webimage 20190820173634 vergrijzing

Als het om de betaalbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel gaat ziet De Nederlandsche Bank twee grote problemen: de lage rente die ervoor zorgt dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen daalt waardoor er (ogenschijnlijk) te weinig geld in kas is om te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen in de komende 60 of 70 jaar (....). Pensioendeskundige Rob de Brouwer legt elders uit dat dit een denkbeeldig probleem is dat vooral te maken heeft met de theoretische rekensystematiek die de overheid gebruikt om de dekkingsgraden te berekenen.

Dat systeem is geen natuurwet maar het resultaat van politieke besluitvorming. In werkelijkheid maken de pensioenfondsen behoorlijke rendementen en hebben ze genoeg geld om aan alle verplichtingen te voldoen. De overheid is dus overdreven voorzichtig.

Tijdelijk probleem
De tweede reden dat de duurzaamheid van de pensioenfondsen onder druk zou staan heeft met de vergrijzing te maken. We leven langer, waardoor pensioenfondsen langer moeten uitkeren dan waarmee ooit rekening is gehouden. Volgens hoogleraar Theo Engelen, voormalig rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is ook de vergrijzing een stevig overdreven probleem. Hij zegt dat in dagblad De Gelderlander..

Volgens Theo Engelen is de vergrijzing een tijdelijk iets. ‘Ergens tussen 2030 en 2040 heb je weer een normale bevolkingsopbouw...... Om de een of andere reden wordt de vergrijzing ons voorgehouden als een enorme bedreiging. Ik denk echter dat die angst onterecht is. Zelfs op de piek van de vergrijzing in 2030 zit je nog onder het niveau van 1965’.

Vergrijzing is geen probleem, hele artikel

Rob de Brouwer: Pensioenfondsen beschikken over voldoende geld