item webimage 20190824125426 werkgeversvoorzitter Hans de Boer

Hij zegt het enigszins omfloerst, maar de onderliggende boodschap is haarscherp: werkgeversvoorzitter Hans de Boer wil met FNV-voorzitter Han Busker zo snel mogelijk aan tafel om te bespreken hoe de aanstaande kortingen op sommige pensioenen voorkomen kunnen worden. Hij zei dat in een podcast van De Telegraaf.

Het is volgens De Boer niet uit te leggen dat de pensioenfondsen 1500 miljard in kas hebben, jaar in jaar uit rendementen maken van tussen de 5 en 7 procent en dat door het conservatieve systeem (= overdreven voorzichtig) waarmee De Nederlandsche Bank de dekkingsgraden berekent desalniettemin gekort moet worden. Wie een pensioen opbouwt moet profiteren van het rendement dat op de inleg wordt gemaakt.

Op eieren
De Boer loopt in De Telegraaf-podcast over eieren als het over dit onderwerp gaat, omdat hij het lopende overleg niet wil verstoren. De almaar dalende rente en het feit dat daardoor pensioenkortingen zo snel dichterbij komen schept naar zijn mening een nieuwe situatie die rechtvaardigt dat de sociale partners opnieuw naar het pensioenakkoord kijken en sommige afspraken mogelijk vervroegen om zo pensioenkorting te voorkomen. ‘Vakbeweging en werkgevers zijn het vaak oneens’, zei Hans de Boer, maar als de FNV aanklopt om te zoeken naar een oplossing zal dat niet vergeefs zijn.

We zijn stinkend rijk
Nederland kan het zich ook permitteren om financieel wat ruimhartiger te zijn, vindt De Boer en zou veel meer moeten investeren in de toekomst.
‘We zijn een steenrijk land. We zitten met 47 procent ver onder de Europese norm (60 procent) voor de staatsschuld en we hebben ook nog een fiscale claim op ons pensioenvermogen van 400 miljard. Dus we hebben in feite géén staatsschuld’.

Hans de Boer is van mening dat het kabinet te veel door een boekhoudkundige bril kijkt en te weinig met een (economische) visie.

Interviewer Martin Visser van De Telegraaf vat de opmerkingen van Hans de Boer als volgt samen; ‘We zijn een steenrijk land, maar de overheid houdt ons onnodig arm’, waarop Hans de Boer zijn opvatting als volgt toelicht: ‘Vergelijk het met een bedrijf. Als in een bedrijf de financieel directeur het beleid gaat bepalen in plaats van de algemeen directeur dan gaat zo’n bedrijf marktaandeel verliezen. In Nederland is de CFO (financieel directeur) de bovenliggende partij’. Nederland heeft in zijn visie een zeer grote verdienpotentie die maar voor een deel wordt benut.

Podcast beluisteren, ga dan naar: www.telegraaf.nl