item webimage 20191005180440 Rutte dogmaticus

Geen geld genoeg in de pensioenpotten om jong en oud de komende jaren een goed pensioen te garanderen? Onzin, zegt Coen Teulings, hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau in een artikel in het FD van 4 oktober 2019. Het pensioenvermogen is de afgelopen jaren almaar gestegen en dat zal tot 2040 vermoedelijk zo blijven.
Dan is een daling voorzien. Die zal 20 jaar duren, waarna het vermogen vermoedelijk weer omhooggaat. Teulings baseert zich op cijfers van Martin ten Cate van wie onlangs het boek verscheen ‘Waar blijft mijn pensioen?’. Volgens Ten Cate kan Nederland de vergrijzingsgolf makkelijk doorstaan mits de kortstondige daling voor lief wordt genomen.

Korten is niet nodig
Kortingen zijn volgens Teulings niet nodig en als ze toch worden doorgezet komt dat voor het kabinet neer op politieke zelfmoord. DNB-president Klaas Knot pleitte er onlangs voor om wel kortingen door te voeren en zo snel mogelijk door de zure appel te bijten. ‘Economisch verstandig is precies het omgekeerde’, zegt Teulings in zijn column, ‘zachtjes aan, dan breek het lijntje niet’. Volgens de economische theorie kunnen tegenvallers het beste over de hele levensloop worden uitgesmeerd. ‘Deelnemers zijn het beste af als ze veel risico nemen op jonge leeftijd –dan kunnen ze die risico’s nog makkelijk dragen – terwijl ze op hogere leeftijd juist zo min mogelijk risico moeten nemen’.

Loslaten rekenrente onvermijdelijk
De discussie spitst zich toe op de vraag of de rekenrente wel de juiste basis is om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen. Het is een wiskundig model waarin geen rekening wordt gehouden met het feit dat pensioenfondsen behalve in obligaties ook beleggen in aandelen en daarop door de bank genomen heel behoorlijke rendementen realiseren van 7% tot meer. Ook de bestuursvoorzitter van het grootste pensioenfonds ABP pleit ervoor om die rendementen te betrekken bij het berekenen van de dekkingsgraad. Vermoedelijk zal dan blijken dat korten niet nodig is. Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer toonde premier Rutte zich onwrikbaar waar het gaat om de huidige rekensystematiek. Het loslaten van de rekenrente betekent volgens de premier dat dan ‘het hele systeem kapot is’. In zijn artikel rekent Teulings af met deze opvatting. ‘Aanpassing van de rekenrente is onvermijdelijk en economisch een vanzelfsprekende uitkomst’, zo legt hij uit.

Dogmaticus of realist?
Teulings; ‘Rutte zal niet de geschiedenis in willen gaan als de slecht geadviseerde dogmaticus, maar zoals wij hem kennen; de man die maatschappelijke problemen pragmatisch oplost’.

Klik hier voor het complete artikel van Coen Teulings.