20191015113228 Pensioenregels

Veertig hoogleraren, oud-bestuurders van pensioenfondsen en voormalige topmanagers uit het bedrijfsleven roepen de politici in Den Haag in een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op om de strenge rekenregels voor de pensioenen te versoepelen.

Kabinet is veel te somber
Als gevolg van de huidige pensioenregels zijn de pensioenen de afgelopen jaren niet verhoogd en dat heeft geleid tot een koopkrachtdaling van 15 tot 20 procent. Omdat door diezelfde strenge regels de dekkingsgraad van verschillende pensioenfondsen onder de 100 procent is gedaald dreigen nu ook nog kortingen, terwijl de pensioenfondsen er in werkelijkheid helemaal niet zo slecht voorstaan als de rekensom van het kabinet doet geloven.
De brief aan de fractieleiders is ondertekend door oud-Rabo-topman Herman Wijffels, voormalig werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes, oud-ABP-bestuurders Jean Frijns en Dick Sluimers, ex-directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank, oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, CDA-prominent Elco brinkman en verschillende economen.

Buffers lijken belangrijker dan een goed pensioen
De briefschrijvers nemen afstand van de manier waarop de Nederlandse overheid de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekent. Dat wiskundige model geeft wel een uitkomst maar het is niet de juiste uitkomst, omdat de dekkingsgraad wordt berekend aan de hand van de marktrente die bijna op 0 staat, terwijl de pensioenfondsen de rendementen die ze maken op aandelen niet mee mogen tellen. Het lijkt erop dat het kabinet het belang van gepensioneerden uit het oog heeft verloren en dat het vooral gaat om het opbouwen van zo hoog mogelijke financiële buffers. De redelijkheid van dat beleid is volgens de briefschrijvers zoek.