20191114184103 pensioenkorting uitgesteld

Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid heeft ingrepen in de pensioenen voor een jaar bevroren. In dat jaar zullen in afwachting van de verdere invulling van het pensioenakkoord geen kortingen plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor pensioenfondsen die er extreem slecht voorstaan. Welke pensioenfondsen niet aan korting zullen ontkomen zal eind van dit jaar worden vastgesteld. De minister nam zijn besluit mede onder toenemende maatschappelijke druk van vakbeweging en politiek.

Oppositie roert zich
PvdA en Groen Links drongen er eerder deze week bij het kabinet op aan geen pensioenkortingen door te voeren, zolang het voorlopige pensioenakkoord niet is uitgewerkt. Ze kondigden aan hun steun voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te trekken als volgend jaar pensioenen verlaagd zouden worden. Beide oppositiepartijen stelden zich daarmee op naast de vakcentrale FNV die kortingen ook afwijst.

Ommezwaai
Het is voor het eerst dat PvdA en Groen Links zich zo scherp uitlaten over pensioenkortingen. Die zijn overigens gebaseerd op pensioenregels aan de totstandkoming waarvan beide partijen ooit hebben meegewerkt en die door de PvdA als deelnemer aan het vorige kabinet Rutte met verve zijn verdedigd.