20191117211629 pensioenfonds uit de gevarenzone

Wie de pensioendiscussie volgt krijgt het idee in een rollercoaster te zitten: de ene keer alarmerende berichten over de dalende dekkingsgraad, de andere maand lichte euforie dankzij stijging van de rente. Die fluctuaties laten zien dat het systeem waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend aan herziening toe is. De discussie rond pensioenfondsen verloopt aan de hand van dagkoersen en dat laat volgens deskundigen de zwakte in het rekensysteem zien.

Uit de deze week bekendgemaakte cijfers over vorige mmaand blijkt dat de meeste pensioenfondsen weer (even) uit de gevarenzone zijn. De dekkingsgraden zijn in oktober licht gestegen. Als het kabinet, zoals verwacht komende week de regels voor de fondsen versoepelt, zijn kortingen op de meeste pensioenen bij deze standen van de baan, zo schrijft het FD (16 november 2019). Althans voorlopig. Dat de fondsen er beter voorstaan is te danken aan herstel van de rente.

Dekkingsgraad

  • Zo steeg de dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP in oktober met 2,2 procentpunt naar 93,5%.
  • Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn steeg naar 94,1%.

De metaalfondsen PMT en PME stegen naar 95,8% en 95,1%
Het ABP zou met deze dekkingsgraad volgend jaar een kleine korting moeten doorvoeren, omdat het onder de kritische dekkingsgraad van 95% staat.
PMT en PME zouden op basis van de eindstand van oktober 5% moeten korten, in plaats van de eerder gevreesde 10%. De dekkingsgraad van de twee metaalfondsen is –anders dan bij het ABP en PFZW- al langer dan vijf jaar laag waardoor gekort moet worden tot de dekkingsgraad terug is op 100%.

Minister kan kortingen voorkomen
Eerder lekte uit dat minister Koolmees overweegt om de verplichte dekkingsgraad voor pensioenfondsen voor een periode van 1 jaar terug te brengen tot 90%. In dat geval zouden de meeste pensioenfondsen voorlopig uit de gevarenzone zijn.