20191117212052 beleggingsresultaat pensioenfondsen

Wie het nog weet mag het zeggen: de meeste Nederlandse pensioenfondsen behaalden het beste beleggingsresultaat sinds 2008 en toch staan de pensioenfondsen in de visie van de overheid ‘onder water’. Rara hoe kan dat?
Het kan omdat de overheid voor de pensioenfondsen een berekeningssystematiek hanteert waarbij geen rekening wordt gehouden met de rendementen die pensioenfondsen maken op hun aandelen. Er wordt uitsluitend gekeken naar de marktrente. Die is vrijwel 0 en volgens de Nederlandse pensioenregels moeten pensioenfondsen zich dan gedragen alsof ze géén rendement maken: een absurde situatie vinden steeds meer deskundigen.

De overheid is overdreven streng
Omdat de overheid doet alsof pensioenfondsen op hun vermogen nauwelijks rendement maken moeten ze overdreven veel geld in kas houden om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Maar het is een theoretische benadering: in werkelijkheid is er bij veel pensioenfondsen veel meer geld in kas dan ze de komende jaren aan pensioenen kwijt zijn.

Contrast tussen theorie en werkelijkheid
Het contrast tussen de beleggingsresultaten van pensioenfondsen en hun algehele financiële situatie is groot, zo schrijft de website Business Insider. Uit een inventarisatie van Het Financieele Dagblad onder honderden Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat dit jaar waarschijnlijk het beste beleggingsjaar wordt sinds de financiële crisis van 2008. Toch doet dat niets af aan de sombere stemming over de pensioenen.
Maakten de pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, PMT (Metaal & Techniek), Bouw en PME (Metaalelektro) in de eerste negen maanden van dit jaar op de beurs een rendement van tussen de 15 procent en 21 procent, een uitstekende prestatie, toch ligt de dekkingsgraad bij vier van de vijf grote pensioenfondsen onder de 100 procent.

Hele artikel lezen? Klik hier.