20191119100853 PROF. Kees de Lange

Nederlanders zijn heel goed in staat zelf aanvullende voorzieningen te treffen voor hun oude dag. Er is geen reden dat de overheid zich daarmee zo intensief bemoeit. Sterker; de pensioenbelangen zijn bij de overheid, de vakbeweging en de werkgeversorganisatie in slechte handen. Dat zegt professor Kees de Lange in een artikel op de website OpinieZ.

‘Mensen zijn uitstekend in staat hun eigen inkomen te beheren. Er is geen reden om voor het sparen voor de oude dag een uitzondering te maken. Tijd voor wat minder betutteling’, zo vindt De Lange.

In zijn artikel noemt hij de volgende feiten:

 • Nederland kent 8,9 miljoen werkenden, waaronder 1 miljoen zzp-ers.
 • Er zijn 3 miljoen gepensioneerden.
 • Een gemiddeld aanvullend maandpensioen voor een echtpaar bedraagt tussen de 800 en 900 euro. Daarnaast ontvangt een echtpaar 1600 euro AOW
 • De overheid heeft geen formele zeggenschap over het aanvullend pensioen, maar wel een grote invloed via fiscale spelregels, pensioenregels en druk op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.
 • Overheid (als grote aasgier) oefent enorme druk uit op hoe het pensioenvermogen te investeren.
 • Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die overeengekomen wordt in het cao overleg.
 • In cao-onderhandelingen wordt de loonruimte verdeeld: een deel wordt uitbetaald in de vorm van loon, een ander deel wordt geïnvesteerd in een pensioenaanspraak.
 • Over andere arbeidsvoorwaarden heeft de werknemer de eigen vrije beschikking, opmerkelijk genoeg niet over zijn pensioengeld.
 • De eigendomsrechten van pensioengelden berusten niet bij de deelnemer die levenslang ruim 20 procent van zijn salaris als premie betaalt, maar bij het pensioenbestuur of de pensioenuitvoerder. Dit is curieus.
 • Deelnemers hebben geen enkele zeggenschap over de precieze besteding van pensioengelden, noch over het beleggingsbeleid.
 • Het enige dat de deelnemer bezit is een trekkingsrecht.
 • Bedrijfstakpensioenfondsen worden bestuurd door uitsluitend vakbonden en werkgevers.
 • Vakbonden zijn lang niet meer representatief. Net als de werkgeversorganisaties lopen ze geen risico met de beslissingen die ze nemen.
 • De afgelopen jaren zijn de pensioenen op tal van onderdelen verslechterd. In zijn artikel noemt De lange alle voorbeelden.
Zijn analyse brengt hem tot de volgende conclusie:
De verslechtering in de pensioenen zijn enorm en een belangrijke aantasting van de oudedagsvoorziening van miljoenen. Die verslechteringen zijn voor het merendeel niet toe te schrijven aan externe factoren of aan de rekenrente. ‘Zij zijn het onmiddellijke gevolg van politieke nalatigheid en bestuurlijke incompetentie van pensioenfondsbesturen’. Niettemin doet de politiek er alles aan om dit falen te verhullen, aldus Kees de Lange.

Serie artikelen lezen? Klik hier.

CV
Prof. Dr. Kees de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de periode 2011-2015 was hij lid van de Eerste Kamer. De lange was voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, medeoprichter van 50PLUS en vicevoorzitter van de partij. In 2012 brak hij met 50PLUS. Zie ook Wikipedia.