20191120201522 Langverwacht

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft de dreiging van kortingen op pensioenen minstens een jaar afgewend met uitzondering van een aantal pensioenfondsen die er volgens de geldende regels heel slecht voorstaan. Volgens het FD sluit de minister zelfs een langer uitstel dan een jaar niet uit. Dat hangt af van de vraag hoever hij en de sociale partners tegen die tijd zijn met de uitwerking van het pensioenakkoord.

Verkiezingen maken minister voorzichtig
Pensioenfondsen die kortingen vrezen hebben mede dankzij de verkiezingen van 2021 de wind enigszins in de rug. ‘Het valt niet te verwachten dat de minister een paar maanden voor de verkiezingen de pensioenen alsnog gaat korten’, zegt pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga van de FNV in Het Financieele Dagblad

Evenwicht
Het opschorten van kortingen geldt voor die pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad eind van dit jaar niet onder de 90% is gezakt. Uitstel van korting moet evenwichtig uitpakken voor alle deelnemers, dus niet een bepaalde groep in het bijzonder benadelen. Bedoeld zijn de jongeren.