20191120202253 NVOG en KNVG

Seniorenorganisaties NVOG en KNVG zijn blij dat de minister heeft besloten voorlopig af te zien van pensioenkortingen. Dat schrijven voorzitter Jaap van der Spek van NVOG en Joep Schouten van KNVG aan hun lidorganisaties.

‘Mede dankzij onze inspanningen’
‘Vorige week hebben wij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen maken waarom wij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben wij kunnen aandragen welke redenen er zijn om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit gesprek op het ministerie hebben we gelukkig met alle seniorenorganisaties kunnen voeren. Dat maakt het verhaal krachtiger en geloofwaardiger. De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen. Daarom verwachten wij in het Kamerdebat geen problemen meer’, aldus beide voorzitters. De acties “voorkom kortingen” die in voorbereiding waren zijn daarom opgeschort.