20191122171355 BvP

De pensioendiscussie wordt gedomineerd door dogma’s. Dat zegt hoogleraar economie Bernard van Praag vandaag in De Volkskrant.
‘Of een dogma waar is, valt niet te bewijzen en dat is voor de gelovige ook niet nodig’. Volgens de hoogleraar wordt de pensioendiscussie gegijzeld door 3 van zulke dogma’s, die desastreus zijn voor de pensioenen.

Dogma 1 – de rekenrente
Dat is het onwrikbare geloof in de rekenrente die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Wat DNB betreft en in het kielzog van de bank de wetenschappers die tot de intimi van De Nederlandsche Bank behoren staat die rekenrente niet ter discussie.
DNB gaat uit van het dogma dat het rendement van pensioenfondsen niet groter is dan 0,5 procent, gekoppeld aan de risicovrije rente. ‘De realiteit is echter dat het rendement van de meeste fondsen rond de 7 procent per jaar ligt’, aldus Van Praag. Een rekenrente van 2,5 tot 3 procent zou verantwoord zijn, aldus de hoogleraar. Het beeld rond de meeste pensioenfondsen zou er dan meteen anders uitzien.

Dogma 2 – jong betaalt voor oud
De jongeren financieren de pensioenen van ouderen, waardoor de reserves leegstromen. Volgens Van Praag bestaat daarvoor geen enkel bewijs. Het omgekeerde lijkt eerder waar; wie nu pensioenrechten opbouwt betaalt daarvoor in werkelijkheid te weinig premie. ‘Dat kan niet anders impliceren dan dat de opbouw van de rechten van actieven wordt gefinancierd door de ouderen’. Oud betaalt dus voor jong.

Dogma 3 – de rente blijft laag
Kabinet en DNB gaan ervan uit dat de rente de komende jaren structureel laag zal blijven, zeg 0 procent. De voorspelling is op drijfzand gebouwd, vindt Van Praag. Economen zijn tot nu toe niet in staat gebleken rentebewegingen over een periode langer dan een half jaar betrouwbaar te voorspellen. De voorspellingen voor de komende 50 jaar moeten met een korrel zout genomen worden, schrijft hij. Er moeten de komende jaren grote maatschappelijke problemen opgelost worden. Daarvoor zijn veel investeringen nodig en veel geld. Het is niet onwaarschijnlijk dat de rente daardoor juist zal stijgen.

Stop met de dogma’s
Van Praag komt in zijn analyse tot de volgende slotsom: ‘De Nederlandse politiek moet niet langer haar pensioenbeleid baseren op dogma’s. Dat leidt tot desastreuze effecten voor de 3 miljoen gepensioneerden en 8 miljoen werkenden’.

Hele artikel lezen? Klik hier.