De 3 kabinetten Lubbers haalden in de tachtiger jaren 32 miljoen gulden (16 miljard euro) uit het ambtenarenpensioenfonds ABP om de financiële problemen van de overheid op te lossen. Dat leek verantwoord: de overheid immers garandeerde volledige uitbetaling van het ambtenarenpensioen, ook bij een tekort. Maar in 1995 werd het ABP geprivatiseerd, zonder dat de overheid het ‘geleende’ geld terugstortte. Daarmee kwam het tekort voor rekening van de pensioendeelnemers. Zo liepen ze de afgelopen 10 jaar gemiddeld 12.000 euro aan inkomsten mis, zegt Rob de Brouwer, econoom, pensioendeskundige en algemeen directeur van Pensioenverlies.

Procedure bij het Europese Hof
De Vereniging Pensioenverlies onderzoekt of de staat hiervoor alsnog verantwoordelijk gesteld kan worden. Ruim 3000 gepensioneerden hebben zich al als lid aangemeld om een juridische procedure bij het Europese Hof mogelijk te maken. Maar er zijn 40.000 leden nodig om met succes een procedure te kunnen beginnen, aldus Rob de Brouwer.

Discriminatie
Pensioenverlies beschuldigt de overheid van discriminatie, omdat ambtenaren zo meer dan andere bevolkingsgroepen moesten bijdragen aan economisch herstel en ook van de onteigening van eigendomsrecht omdat er voor het ontnemen van geld uit de pensioenpot door de overheid nooit een vergoeding is betaald. In deze video legt Rob de Brouwer uit waarom en hoe de overheid ambtenaren pensioengeld ontnam in een operatie die door sommigen wordt gezien als ‘de grootste pensioenroof van de vorige eeuw’.

Om te bekijken, klik hier.