20191122234154 economische groei

Maarten Maas van de gezamenlijke commissie Koopkracht, Inkomen en AOW schreef deze week Eeen artikel voor de nieuwsbrieven van onze koepels naar aanleiding van de laatste CPB-prognose over de ontwikkeling van de economie in de komende jaren.

1. Het artikel kunt u lezen in bijgevoegde pdf.
2. CPB persbericht van 18 november 2019: https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025#
3. Verkenning Middellange Termijn (MLT) 2022-2025: https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025
 
Downloads