De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft haar Meerjarenplan en Werkplan 2020 opgesteld. In de plannen is een aantal hoofdtaken en focuspunten vastgelegd. De kwaliteit van de derde levensfase is het thema van de werkzaamheden van de commissie in 2020. Lees het werkplan hier.