HR Kiosk dinsdag 21 juli 2020.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen stookt het vuur op
Opinie | di 21 jul 2020 | Bron: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen | Auteur: Andries Bongers | Trefwoorden: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Rekenrente, Pensioenrichtlijnen, Autoriteit, Pensioenakkoord

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, opgericht 12 mei 1919 heeft een brandbrief aan het grootste pensioenfonds van Nederland (ABP) gezonden. Maar in feite is deze brief gericht aan alle Pensioenfondsen, maar ook aan Minister Koolmees, De Nederlandsche Bank, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, Vakbonden en Werkgeversorganisaties. In deze brief wordt duidelijk aangegeven wat de richtlijnen zijn (bij wet) en wie feitelijk de autoriteit heeft m.b.t. de uitvoering van deze regels.
Al vele jaren heeft de DNB als toezichthouder- op het naleven van die regels-, op eigen initiatief en inzicht nieuwe richtlijnen voorgeschreven.
De redactie verbaast zich ook steeds weer hoe de Minister van SZW ook de regie neemt over zaken die hem totaal niet aangaan.
Zeker, de DNB en de Minister kunnen actie ondernemen, wanneer fondsen daadwerkelijk in de problemen komen, er zich onregelmatigheden voordoen of de richtlijnen van de Pensioenwet niet worden nageleefd.
Het meest opmerkelijk is de volgzaamheid van de pensioenfondsen en de leden van de Tweede Kamer, die vanwege slaafse volgzaamheid maar instemmen, wat Knot en Koolmees bekokstoven.
Ook de vakbonden lopen als schoothondjes achter de Minister aan. Daarbij is dit het 2e Pensioenakkoord (2011 was het 1e), waarvan je nog maar moet afwachten wat ervan terechtkomt.
2026 is nog een lange weg met een route van mist, gladheid, hobbels en valkuilen.

Lees artikel in HR Kiosk