Woensdag 22 juli 2020.

Netspar is bezig met het voor minister Koolmees uitzoeken hoe de verplichtstelling van hetgeen nu overheid-werkgevers en vakbonden besloten hebben bij de pensioenfondsen gedaan te krijgen.

Zojuist verscheen er een paper.
De onderzoeksvraag van deze paper luidt:
Is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds verplicht om de pensioenregeling uit te voeren die sociale partners zijn overeengekomen?
Het antwoord is nee. Het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds is niet verplicht om de pensioenregeling uit te voeren die sociale partners zijn overeengekomen.Vervolgens komen er aanbeveleingen om dit wel te kunnen bewerkstelligen. In de bijlage vindt u niet het hele onderzoek, wel de samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

De opmerkingen van NBP mbt dit paper is de volgende:
"Werkgevers en vakbonden mogen geen pensioenregeling middels een CAO verplichten voor de gehele bedrijfstak alleen voor de aangesloten werkgevers.
De CAO zelf wel, loopt via een AVV procedure, algemeen verbindend verklaring. De pensioenregeling dient afzonderlijk via een Wet BPF 2000 procedure te worden geregeld, dat is een verplichtstellingsbesluit. 
De procedures lijken op elkaar. Enige bedrijfstakken hebben wel een verplichte CAO via de AVV en geen verplichte gestelde pensioenregeling, omgekeerd komt ook zelden voor.
Discussie over de werkingsfeer van de verplichtstelling is wezenlijk anders dan de discussie over de inhoud van de regeling.
De werkgevers benoemen in de praktijk de helft van de bestuurders, vakbonden de andere helft. Democratie bestaat niet echt bij pensioenfondsen. Dus een onafhankelijk bestuur lijkt ons niet altijd te bestaan.

Lees hier meer