Dinsdag 4 augustus 2020.

Artikel van oud DNB actuaris Arno Eijgenraam.

"...............................Het pensioenakkoord had als doelstelling om beter in te spelen op de flexibeler geworden arbeidsmarkt. In werkelijkheid kan het die flexibiliteit juist minder goed aan en werpt het daarvoor ook belemmeringen op.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om eerlijker te worden door mensen voor hun eigen pensioen en hun eigen risico’s te laten betalen. In werkelijkheid wordt er een collectieve solidariteitsreserve ingevoerd waar de huidige deelnemers netto alleen maar aan kunnen bijdragen en nooit netto van kunnen profiteren. Het stelsel is daardoor minder eerlijk geworden.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om transparanter te worden. In werkelijkheid wordt er gemeld, dat iedereen erop vooruit gaat, terwijl daarbij niet wordt gesproken over de daarbij horende risico’s en de kosten van bepaalde maatregelen in de plannen nog niet zijn verwerkt en dus onduidelijk is wie dat gaat betalen.

Het pensioenakkoord had als doelstelling om betere indexatie mogelijk te maken. In werkelijkheid kan de indexatie wel hoger worden dan nu, maar wordt volledige indexatie voor gepensioneerden definitief onhaalbaar.

De enige doelstelling die het pensioenakkoord wel waarmaakt is, dat het pensioen onzekerder wordt. Deelnemers weten met het nu bereikte akkoord minder goed waar ze aan toe zijn. Maar het is maar helemaal de vraag of deelnemers dit casino-aspect van het pensioen nu heel belangrijk vinden.

Met andere woorden: de doelstellingen die bij het pensioenakkoord zijn geformuleerd zijn bij de huidige uitwerking verder weg dan bij helemaal niets doen.......

Lees hier artikel van Arno Eijgenraam