In bijna alle bedrijfstakken, zoals de bouw, of in grote bedrijven, zoals KPN, nemen werknemers verplicht deel in een pensioenregeling. De werkgever betaalt premie voor de werknemers aan het pensioenfonds, dat deze premie belegt. Zodra een werknemer met pensioen gaat, ontvangt de werknemer AOW van de overheid en pensioen van het fonds. Het fonds moet voldoende geld hebben om een levenslang pensioen te betalen, dus totdat de werknemer en/of zijn partner zijn overleden.

Veel NBP-leden hebben ons de afgelopen jaren gevraagd of de pensioenfondsen in de toekomst hun pensioenen nog kunnen betalen. De lezers van deze rubriek zullen zich deze vraag ook stellen, daarom is deze vraag en ons antwoord daarop vandaag het onderwerp voor deze bijdrage. Lees hier het hele artikel.