Veel gepensioneerden in Nederland ontvangen AOW en een aanvullend pensioen. De AOW is voor veel mensen, zeker voor 75-plussers, een groter bedrag dan het aanvullend pensioen. Daarom schrijven wij aankomende maanden over de AOW, nu over de opzet van de AOW.

De discussie over pensioen, en met name het staatspensioen, werd in Nederland al voor 1900 gevoerd. Voor de discussie over dit staatspensioen was zelfs een aparte organisatie opgericht, de Bond voor Staatspensionneering. Ook de NBP heeft sinds haar oprichting in 1919 altijd gepleit voor een fatsoenlijk pensioen, zodat werknemers bij pensionering niet meer in armoede hoefden te leven. In Nederland bleven voor de Tweede Wereldoorlog twee belangrijke stromingen bestaan, de ene stroming vond pensioen een arbeidsvoorwaarde, de andere een recht voor iedereen. Lees hier het hele artikel.