In de afgelopen weken verscheen slecht nieuws over de pensioenfondsen, zoals te lage dekkingsgraden en de hogere premies in 2016. Daarom schrijven wij in deze bijdrage hoe de NBP tegen dit nieuws aankijkt.

Zodra een werkgever zijn werknemer een pensioen toezegt, is de werkgever sinds 1954 verplicht deze pensioentoezegging bij een pensioenuitvoerder, zoals een pensioenfonds onder te brengen. Sinds 2007 heeft de deelnemer in een pensioenregeling een sterkere rechtspositie gekregen, doordat hij een rechtstreekse vordering heeft op dit pensioenfonds voor de uitbetaling van zijn toekomstig pensioen. De Hoge Raad heeft dit in 2012 bevestigd. De overheid stelt strenge eisen aan het pensioenfonds, zodat dit fonds voldoende belegde middelen heeft om de toekomstige pensioenuitkering
te betalen. Lees hier meer.