Deze bijdrage gaat over de toekomstige kosten van de AOW en over de vele verhalen dat de AOW in de toekomst onbetaalbaar wordt. In de eerdere bijdragen over de AOW waren de onderwerpen 1) de geschiedenis van de AOW en 2) een goede besparing door afschaffing van de alleenstaande toeslag voor mensen geboren na 1952.

Een belangrijk vooroordeel is de vaak genoemde stelling dat thans vier werkenden voor één AOW-uitkering betalen. Deze informatie staat ook op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ongeveer 3,3 miljoen personen ontvangen AOW, volgens dit Ministerie werken dan 13,2 miljoen mensen in Nederland. De bevolking in Nederland is 17 miljoen, waarvan 4 miljoen jeugd. Dan zou elk kind, ouder dan 3 jaar betaald werk moeten hebben. Deze opmerking is zeker niet waar, de echte verhouding tussen werkenden en AOW-ers is nu 2,5 en zal in 2045 dalen tot ongeveer 2. Lees hier meer.