Een belangrijk onderwerp in de hele discussie over de toekomstige pensioenen is of in de toekomst voldoende mensen werken om de kosten voor de gepensioneerden te kunnen betalen. Een bevolking bestaat uit verschillende  leeftijdsgroepen, zoals jeugd, werkenden en gepensioneerden. De verhouding tussen deze leeftijdsgroepen wijzigt steeds... Lees hier verder