In de laatste bijdrage van de NBP was het onderwerp de juridische positie van de deelnemer wegens de huidige discussie over het Nederlandse pensioenstelsel en de eventuele aanpassingen. In deze bijdrage is het onderwerp het standpunt van de NBP dat een overgang naar een ander stelsel, zoals sommige partijen dat wensen, in het nadeel van de gepensioneerden is.

Lees hier de hele bijdrage.