Pensioenregelingen, uitgevoerd door pensioenfondsen, worden vaak genoemd in de artikelen van de NBP. De reden hiervoor is dat de zeer grote meerderheid van de werknemers, die deelnemen in een pensioenregeling, werken bij een werkgever, die of is aangesloten bij een BPF, Bedrijfstakpensioenfonds, of een eigen OPF (Ondernemingspensioenfonds) heeft.

Lees hier de hele bijdrage.