Zoals in diverse eerdere bijdragen van de NBP is vermeld, is de juridische situatie dat de werkgever de werknemer een pensioen toezegt. Op het moment van pensionering zal de pensioenuitvoerder, zoals het pensioenfonds, de gepensioneerde deelnemer maandelijks een pensioen uitbetalen, totdat deze deelnemer is overleden. Hij mag niet het gehele pensioen in een bedrag uitbetalen. Op dit voorschrift bestaat een afwijking, de afkoop van kleine pensioenen, in 2016 is de grens € 465,94. De procedure hiervoor is in de Pensioenwet vastgelegd. Deze procedure is het onderwerp van deze NBP-bijdrage.

Lees hier de hele bijdrage