In 1954 werd de PSW, Pensioen- en spaarfondsenwet ingevoerd. Werkgevers werden verplicht het aanvullend pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Deze pensioenuitvoerder moet voldoende belegde middelen bezitten om in de toekomst de toegezegde pensioenen te betalen. In 2007 verving de PW, Pensioenwet de PSW. Omdat de situatie in Nederland zo afwijkt van die in andere landen is het onderwerp voor deze NBP-bijdrage de invoering van de PSW.

Lees hier de hele bijdrage.