Verschillende brancheorganisaties uit de fi nanciële sector hebben KIFID circa tien jaar geleden opgericht. KIFID is daarmee sinds april 2007 actief. Daarvoor stonden andere organisaties, zoals de Ombudsman Verzekeringen. Ook de banken hadden voorheen een eigen klachteninstituut, de Geschillencommissie Bankzaken. Al deze organisaties zijn opgegaan in het KIFID.

Lees hier de hele bijdrage.