In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is het onderwerp een vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling, het partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangen.

Lees hier meer.