In de vorige bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, was het partnerpensioen het onderwerp, een moeilijk en vaak vergeten onderdeel van de pensioenregeling. Partnerpensioen is het pensioen dat de partner van de overleden deelnemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt. In deze bijdrage worden praktische punten als voorbeelden bij het partnerpensioen genoemd.

Lees hier meer.