Deze keer schrijven we over de verkiezingen binnen pensioenfondsen. Voor de invoering van de PW (Pensioenwet) in 2007 was de samenstelling van het bestuur als volgt: de werkgevers benoemden de ene helft en de vakbonden de andere helft. Voor gepensioneerden was geen plaats. De vakbonden werden
verondersteld zowel de actieve deelnemers als de gepensioneerden te vertegenwoordigen.

Lees hier meer