Er bestaan grote twijfels over de positieve uitwerking van het beleid van de Europese Centrale Bank op herstel van de economie. Wel is duidelijk, dat het monetaire financieringsbeleid van de Europese Bank schadelijk is voor de Nederlandse pensioenen, omdat het kabinet de dekkingsgraad van pensioenen berekent aan de hand van de rekenrente, die mede wordt beïnvloed door het ECB-beleid.

Lees meer: Loon voor Later: Daarom werkt het ECB-beleid niet

In ons bericht “CPB Marketingclub voor het kabinet” kapittelden we onze regering voor het feit dat die zich niet forser verzet tegen het fel bekritiseerde monetaire financieringsbeleid van de Europese Centrale Bank. U weet: de ECB koopt al lange tijd staatsschulden op van minder presterende landen als bv Italië en stelt daar leningen met vrijwel 0%-rente tegenover.

Lees meer: Loon voor Later: Nederland slechte belangenbehartiger van gepensioneerden

Loon voor Later twijfelt soms aan de onafhankelijkheid van het Centraal Planbureau, de economische adviseurs van het kabinet. Ze spannen zich enorm in om het kabinet de credits te geven waarop de ministers hopen, zoals bij de verspreiding van het wijdverbreide misverstand dat het herstel van de Nederlandse economie te danken is aan dit kabinet.

Lees meer: Loon voor Later: CPB als marketingclub voor het kabinet

Volgens De Telegraaf (zaterdag 2 september 2017) komen gepensioneerden binnen de FNV massaal in protest tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze eisen, dat de vakbond met geen enkele wijziging van het pensioenstelsel akkoord gaat, zeker niet zolang niet duidelijk is wat van eventuele wijziging de consequenties zijn voor de gepensioneerden.

Lees meer: Loon voor Later: Verzet tegen hervorming pensioenstelsel neemt toe

Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn.

Lees hier meer.

Door een weeffout in de pensioenregels betalen jongeren te weinig pensioenpremie.
Dit probleem is eerder al gesignaleerd door De Nederlandsche Bank, maar de politiek wil de kritiek niet horen, omdat de staat de pensioenpremie voor ambtenaren betaalt en het dus goed uitkomt dat de premie laag is, in ieder geval lager dan verantwoord.

Lees hier meer.