20191204193250 beeld rond babyboomers

Babyboomers, tot voor kort nog gezien als de twijfelachtige generatie die het aardgas en de pensioenen opmaakte staat plots in een ander daglicht. Meldde het Sociaal Cultureel Planbureau eerder deze week nog dat de babyboomers minder van de welvaart hebben geprofiteerd dan gedacht, inmiddels wordt alweer een ander publiciteitsframe van zijn sokkel getrokken: het naderende afscheid van de babyboomers uit een werkzaam leven gaat tot grote economische problemen leiden.

20191128112104 uitgesteld loon

Interessante uitspraak van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff in De Volkskrant naar aanleiding van het bericht dat hij naast zijn salaris als kamerlid ook nog wachtgeld incasseert uit vorige politieke functies, een weloverwogen beslissing, zoals hij zelf zegt. Wachtgeld is uitgesteld loon en uitgesteld loon moet worden uitbetaald, vindt Dijkhoff. Het gaat in dit geval om 37.000 euro per jaar, zo heeft De Volkskrant uitgezocht. Tot juli 2019 gaat het in totaal om 66.000 euro.

20191204195402 babyboomgeneratie

De babyboomgeneratie heeft het veel beter dan de jongeren van nu: het is een veelgehoorde opmerking, waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau nu afrekent. Babyboomers profiteren minder van de verzorgingsstaat dan alle andere naoorlogse generaties, zo concludeert het SCP (AD 2 december 2019).

Jongeren voelen zich ten onrechte achtergesteld
Latere generaties voelen zich ten onrechte achtergesteld bij babyboomers, aldus onderzoeker Jos de Haan van het SCP in het AD. De privileges van de babyboomers worden mooier voorgesteld dan gerechtvaardigd.
De onderwijskansen van babyboomers en andere overheidsvoorzieningen waren in hun jeugd slechter dan die van latere generaties, aldus de onderzoeker. Het zijn juist mensen die zijn geboren tussen 1960 en 1990 die relatief het meest profiteren van het overheidsbeleid.

20191127085118 rekenrente

De rekenrente, waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt vastgesteld is geen objectief economisch instrument dat buiten elke discussie staat, zoals de voorstanders suggereren, maar het is een politieke keuze.
Dat zegt Piet Duffhues, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg in een artikel op de economenwebsite MeJudice.

Hele artikel lezen? Klik hier.

 

20191205 pensioenmandje 20191127090402

Natuurlijk hebben we bij Loon voor Later de column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant van deze week over de pensioenen ook gelezen, maar er stond zoveel onzin in dat we niet wilden bijdragen aan het verspreiden van de onvolmaakte visie van een gemakzuchtig columnist. Die had duidelijk de klok horen luiden maar wist niet waar de klepel hing.

Pensioensprookje
Ze componeerde haar column in de vorm van een sprookje. Ze beschreef de ouderen als hebzuchtige wezens die willen snoepen uit het mandje van de pensioenen, waardoor er niets meer zou overblijven voor jongere wezens die zo verlangend keken naar het lekkers.

Het laatste nieuws over de pensioenen zal u niet zijn ontgaan. De kortingen op pensioenen voor 2020 zijn voor het grootste deel van de baan. Maar volgens minister Koolmees zijn kortingen wel ’nodig’. Voor circa 600.000 of meer mensen van 4 fondsen dreigt nog wel een korting, maar dat hangt af van de stand op 31 december. Zonder ingrijpen zouden bijna 8 miljoen deelnemers gekort kunnen worden.

Lees hier meer.

De 3 kabinetten Lubbers haalden in de tachtiger jaren 32 miljoen gulden (16 miljard euro) uit het ambtenarenpensioenfonds ABP om de financiële problemen van de overheid op te lossen. Dat leek verantwoord: de overheid immers garandeerde volledige uitbetaling van het ambtenarenpensioen, ook bij een tekort. Maar in 1995 werd het ABP geprivatiseerd, zonder dat de overheid het ‘geleende’ geld terugstortte. Daarmee kwam het tekort voor rekening van de pensioendeelnemers. Zo liepen ze de afgelopen 10 jaar gemiddeld 12.000 euro aan inkomsten mis, zegt Rob de Brouwer, econoom, pensioendeskundige en algemeen directeur van Pensioenverlies.

20191124120545 koopkracht pensioenen

De koopkracht van pensioenen is in tien jaar tijd met 20 procent uitgehold. Dat zegt het Financieele Dagblad.

De meeste aanvullende pensioenen zijn sinds de crisis van 2008 niet of nauwelijks verhoogd. Het pensioenakkoord zal voor dit probleem geen oplossing bieden, aldus het FD. Ook de komende jaren zullen de pensioenen niet worden verhoogd.

Voor veel gepensioneerden is de AOW-uitkering volgens de krant belangrijker dan hun pensioen. De AOW stijgt wel en maakt een klein deel van de koopkrachtdaling van de aanvullende pensioenen goed. Dat geldt overigens alleen voor lage aanvullende uitkeringen.

Hele artikel lezen? Ga naar: www.fd.nl

20191124120506 veel steun voor manifest

60.000 Mensen hebben volgens 50PLUS tot nu toe het manifest van deze partij getekend voor een beter pensioen. De actie werd gehouden onder de titel ‘Kom in actie voor een beter pensioen!’. De tussenstand werd afgelopen woensdag door minister Koolmees in ontvangst genomen.

In het manifest wordt opgeroepen om voor de pensioenen een realistische rekenrente te hanteren.

20191124120338 gepensioneerden

Mogelijk honderdduizenden werknemers krijgen minder pensioen dan waar ze recht op hebben. Soms blijkt jaren pensioengeld spoorloos verdwenen, doordat werkgevers slecht administreren of domweg de boel oplichten. Uit angst voor de beerput zwijgen de fondsen. Dat schrijft De Groene Amsterdammer

Artikel lezen? Klik hier.