Prof. Eduard Bomhoff laat in Wynia’s Week van 11 september in een krachtig betoog zien hoeveel schade DNB heeft aangericht bij de pensioengerechtigden.
De moderne wetenschappelijke inzichten leveren duidelijkheid over rendementen op de aandelenbeurs op de langere termijn. Een zorgvuldige schatting voor 16 landen (Federal Reserve Bank of San Francisco | The Rate of Return on Everything, 1870–2015 (frbsf.org) laat zien dat aandelen per jaar gemiddeld 5 procent extra opbrengen in vergelijking met staatsschuld. Waarom doen aandelen het zo veel beter? De aandelenbeurs heeft een veel grotere onzekerheid van jaar tot jaar met een standaard afwijking van bijna 20 procent.
Geen van de 16 onderzochte landen heeft ooit zo’n groot verlies laten zien op de heel lange termijn als waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. De uitzonderingen in de geschiedenis komen voor rekening van Lenin (Rusland) en Khomeini (Iran) waar certificaten van aandelen na de revolutie alleen nog waarde hadden op het toilet.

 Lees hier verder.

Beste begunstiger,

We hopen dat u een goede en gezonde zomervakantie heeft gehad ondanks corona. Er is intussen wel het een en ander gebeurd tijdens de zomerstop.
Onze advocaten hebben op 13 juli j.l onze Memorie van Grieven bij het Hof in Den Haag ingediend. Dit processtuk geeft aan waarom wij het niet eens zijn met de afwijzing van onze eis door de rechtbank. Onze eis houdt de vaststelling in dat de Pensioenwet in strijd is met de EU-pensioenwetgeving over het moeten aanhouden van buffers en daarom op dat punt niet van kracht hoort te zijn. De Staat heeft om uitstel voor een reactie daarop gevraagd en gekregen tot 21 september a.s. Daarna zal het Hof in Den Haag een zittingsdatum bepalen. Laten we hopen dat de datum nog in 2021 zal vallen.

Lees hier verder

20210816 volksbank in de jacht op meer winst

Maandag 16 augustus 2021.
Peter de Waard in de Volkskrant.
De Volksbank, waarvan de staat de enig aandeelhouder is, is de enige die tegen tegen negatieve rente onbeperkt leningen plaatsen en schulden maken.
De nieuwe baas Martin Gribnau (dus hij handelt namens de overheid) schokte zijn klanten met het voornemen om ook negatieve rente in rekening te willen brengen voor de kleinere spaarders met een saldo van minder dan 100 duizend euro.
Onvoorstelbaar bij een staatsbank vindt Peter de Waard en hij snapt het niet.

Wynia's Week zaterdag 14 augustus 2021.
Edouard Bomhoff met deel 1 over de kwalijke rol van DNB bij onze aanvullende pensioenen.
Bomhoff bekijkt de rol vanuit een originele hoek. Hij benoemt het eenvoudige en zogenaamde wetenschappelijk "sausje" dat er voor de dwingelandij van DNB wordt gebruikt: " Typerend is de niet-verankerde en dus dolgedraaide rekenexercitie van Nick Draper (CPB), getiteld ‘A Financial Market Model for the US and the Netherlands’. De auteur bedankt een dozijn Nederlandse collega’s, maar heeft zijn ‘model’ kennelijk niet voorgelegd aan één enkele internationale expert op dit terrein. Geen vermelding van internationale presentatie op een conferentie, negen jaar later nog geen succesvolle poging om het werk ergens gepubliceerd te krijgen in een vakblad. 31 keer geciteerd, maar niet één keer in de US, hoewel de uitkomsten pretenderen de Amerikaanse kapitaalmarkt te beschrijven. Citaten zijn beperkt tot Nederlandse collega’s en kennissen bij CPB, DNB of aan Nederlandse universiteiten – bijna altijd in ook weer ongepubliceerd werk.

TROS/AVRO Radar 13 augustus 2021.
(Ook in de telegraaf en het FD).
De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat box 3 heffing voor spaarders in strijd is met het Europees discriminatieverbod. Binnenkort komt er een uitspraak van de Hoge Raad waarbij het advies van de Advocaat-Generaal op dezelfde gronden oordeelt dat er sprake is van discriminatie van spaarders.
Het komt er op neer dat ongelijke gevallen over een kam geschoren worden voor wat betreft het halen van rendement namelijk boven de 5 %, terwijl spaarders nul of negatief rendement hebben.

NRC Vrijdag 13 augustus 2021.
"Het is een misvatting te denken dat markten het evenwicht zelf wel herstellen. De markt levert bij voorkeur dure woningen, lage lonen en ongelijkheid. Het is juist de kerntaak van de overheid om publieke belangen te behartigen. Een sterke en doeltreffende overheid is in staat de marktcondities te bewaken, gecombineerd met mededigingspolitiek om misbruik te voorkomen.
Maar de politieke hamvraag luidt: wíl de politiek wel condities aan de markt opleggen? Eén ding is duidelijk, de wil bij het demissionaire kabinet ontbreekt. De afgelopen vier jaar zijn onze publieke waarden nog verder onder druk komen te staan door beleid dat gericht is op het faciliteren van de kapitalistische markteconomie...."

Lees hier het artikel in NRC

Sedert 1 januari 2021 zit het Philips Pensioenfonds voor zijn beleggingen en uitvoering bij Blue Sky, nadat ze van PGGM komen.
Dit belooft wat wat voor alle uitvoeringskosten van de gigantische, grootste en nog nooit vertoonde enorme pensioenhervorming in de wereld, die er alleen komt om u, Nederlandse (toekomstig) gepensioneerden een slechter en onzeker pensioen te bezorgen ten bate van enkele partijen..
De "benefits "zijn er alleen voor de beleggers en de pensioenindustrie en de overheid profiteert van een uiterst goedkope leenbank.
Uit het artikel:
"Philips-gepensioneerden betaalden het afgelopen jaar per deelnemer 156 euro aan uitvoeringskosten, een derde van dat bedrag is toe te schrijven aan het overstappen naar de Blue Sky Group."

20210810 Noordman FNV

Dit is toch geen verrassing. Er is genoeg gewaarschuwd.
Een overheid onwillig om mensen met een zwaar beroep vervroegd met pensioen te laten gaan. Werken zul je met zo min mogelijk salarais! Tot je er bij neervalt en je het verder maar lekker uitzoekt.
Trouwens een overheid steeds onwilliger om mensen überhaupt met een fatsoenlijk pensioen te laten uitrusten van hun werkbare leven.
Dankjewel FNV, dankjewel Willem Noordman voor jullie solidariteit met jullie senioren- en gepensioneerde leden, en straks ook met jullie nu werkende leden, maar niet heus.
Wat beweegt jullie nou echt in het pensioendossier? Macht? Goedbetaalde banen? In ieder geval niet jullie leden.

Wilma Berkhout:

Met opzet of weer een van de "vergeten onderdelen" van het PENSIOEN (sloop) AKKOORD??
Oeps, het kabinet heeft de mogelijkheid voor een hoger pensioeninkomen geschrapt in de nieuwe pensioenwet – zo hoog is de uitkering in 5, 10 of 20 jaar bij een inleg van €40.000 tot €200.000

Lees hier het artikel in Business Insider

Zaterdag 7 augustus 2021 Eduard Bomhoff in Wynia's Week.
Deel 2 van zijn serie over het feit dat hij vindt dat het pensioenakkoord in de prullenbak hoort.
Uit het artikel:
"En als de Tweede Kamer had begrepen hoe duur de plannen van de SER (en van De Nederlandsche Bank – volgende week schrijf ik daar meer over) zouden uitpakken voor de premiebetalers en de gepensioneerden, hadden ze de minister kunnen vragen om dit plan weg te gooien en met een beter plan te komen voor de balans tussen collectief en individueel pensioen...."
Volgende week deel 3 waarin onder druk van de Nederlandsche Bank minder solidariteit moest komen.
Geen abonnement nodig om dit artikel te lezen.

Lees hier het artikel.