In de nieuwsbrief van Loon voor Later van april 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Koopkracht gepensioneerden blijft dalen; nieuw pensioenstelsel krijgt vorm en Jongeren word eens wakker!

Lees hier meer.

Bijdrage van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen in de huidige maatschappelijke discussie over de hoogte van de AOW-leeftijd.
De kernvraag voor de NBP is: “welke economische gevolgen heeft een startleeftijd van de AOW op 65 jaar voor Nederland op lange termijn”? In bijgaand document vindt u daarop onze mening, waarbij wij uitgaan van een welvaartsvaste AOW.
 
Lees hier de hele bijdrage.
 

Bepaalde politieke groeperingen zoals D66 en VVD willen van onze meer dan 60 jaar goed werkende collectieve pensioenvoorziening een individueel pensioen maken. De hoogleraren voor arbeidsverhoudingen Paul de Beer en Henri Polak hebben in een PBM artikel hun duidelijke standpunt om dat niet te willen goed uitgelegd.

Lees hier meer.