Bijdrage van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen in de huidige maatschappelijke discussie over de hoogte van de AOW-leeftijd.
De kernvraag voor de NBP is: “welke economische gevolgen heeft een startleeftijd van de AOW op 65 jaar voor Nederland op lange termijn”? In bijgaand document vindt u daarop onze mening, waarbij wij uitgaan van een welvaartsvaste AOW.
 
Lees hier de hele bijdrage.
 

In de nieuwsbrief van Loon voor Later van maart 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
Politici bleven buiten pensioendiscussie; Oproep KNVG viel op; Eten ouderen het pensioen op van jongeren?; Argumenten van Klijnsma over rekenrente schieten te kort en vele andere interessante onderwerpen.

Lees hier meer

Voorzitter Joep Schouten van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden roept alle politieke partijen op om nog voor de verkiezingen van 15 maart aan te geven, dat zij vertegenwoordigers van de 3 miljoen gepensioneerden na die verkiezingen nauwer zullen betrekken bij de besluitvorming over onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn.

Lees meer: KNVG: Betrek ouderen bij het overleg!