Er is een wijd verbreid misverstand dat degene die als werknemer een pensioen opbouwt, ‘klant’ zou zijn van een pensioenfonds. Niet degene die een pensioen opbouwt is de klant, maar de werkgever die zijn pensioentoezegging uit de arbeidsovereenkomst - verplicht of vrijwillig - onderbrengt bij een pensioenfonds.

Lees hier meer

In de nieuwsbrief van Loon voor Later van mei 2017 komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Niet morrelen aan pensioenaftrek, voorzichtig met keuzevrijeheid rond pensioen, Nederland aan top met pensioenvermogen.

Lees hier meer.

Terwijl de SER nog broedt op zijn advies met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel en er achter de schermen druk maar stil overleg is over de standpunten die organisaties van jong en oud moeten innemen , groeit bij gepensioneerden de onvrede over het grote stilzwijgen.

Lees hier meer.

Onlangs is het Centraal Economisch Plan 2017 Overschot op de begroting, inflatie stijgt door het CPB gepubliceerd (zie bijlage). In de samenvatting valt direct de zin op “De groei van de Nederlandse economie zet stevig door en bedraagt 2,1% dit jaar en 1,8% volgend jaar.”

Lees hier meer.