De promotors van verzekeraars Ilja Boelaars (D66) en Roel Mehlkopf (Netspar) schreven een misleidend artikel in het Financieel Dagblad van 19 mei over ons huidige pensioenstelsel. Hun stelling is dat solidariteit niet hoeft te verminderen bij ‘persoonlijke pensioenpotten’. Maar het doet het echter wel en ook het rendement van de beleggingen wordt lager. Daarover later meer.

Lees hier meer.

 item webimage 20190512200050 pensioen aow

Maak met het kabinet eerst afspraken over hervorming van het pensioenstelsel, zodat korting op de pensioenen voorkomen kan worden en maak pas daarna de hoogte van de AOW-leeftijd tot onderwerp van discussie. Met deze oproep schaart Peter Borgdorff van het pensioenfonds Zorg & Welzijn zich in de pensioendiscussie aan de kant van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG.

 item webimage 20190509212207 anwb automaatje

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen:

  • Een tegen Eenzaamheid
  • Langer Thuis en
  • Thuis in het Verpleeghuis

 item webimage 20190509225248 koolmees luistert

De sfeer tussen de seniorenorganisaties KNVG en NVOG en de vakbeweging in de pensioendiscussie blijft ijzig. De ouderen hebben laten weten geen vertrouwen meer te hebben in de manier waarop de vakbeweging in de pensioendiscussie hun belangen behartigt. Sindsdien is er geen contact meer geweest en zijn ook geen vorderingen geboekt. Een petitie voor minister Koolmees en de Tweede Kamer waarin KNVG en NVOG vragen om indexering, het afzien van kortingen op de pensioenen en waarin erop wordt aangedrongen om de gepensioneerden te betrekken bij het overleg over de pensioenhervormingen is inmiddels meer dan 25.000 keer ondertekend.

Naar pensioenpetitie: petities.nl

Meer lezen?
Ga naar www.telegraaf.nl

 

 item webimage 20190509223014 leeftijdsdiscrimatie

Van het kabinet moeten ouderen steeds langer doorwerken, maar werkgevers verliezen hun belangstelling voor ouderen al vanaf 45 jaar.

Minder aanbod van scholing
Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar krijgen minder scholing aangebonden dan jongeren en als er al scholing komt, is het vaak een verkeerd soort cursus, aldus een onderzoek van het wetenschappelijk instituut Netspar. Volgens De Telegraaf (8 mei 2019) riekt de behandeling van ouderen op de werkvloer naar leeftijdsdiscriminatie.

 item webimage 20190505124917 PMT gekkenwerk

Jos Brocken is voorzitter van het pensioenfonds PMT, een van de grote pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenuitkeringen misschien moeten verlagen omdat ze volgens de door de overheid gehanteerde berekeningssystematiek te weinig geld in kas hebben.
Voorzitter Brocken zegt niets te begrijpen van dit overheidsbeleid ten aanzien van de pensioenen.

 item webimage 20190505121629 zzp

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat experimenteren met een verplicht pensioen voor zzp-ers, zo meldt De Telegraaf (4 mei 2019). De verplichte pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor zelfstandigen in de kunst- en cultuursector. Wie niet wil kan onder deze verplichting uitkomen door aan te tonen dat hij of zij een andere voorziening heeft getroffen voor de oude dag.