Consumentenbond:
💸 Uiterlijk 2027 krijgen we een nieuw pensioenstelsel. Voor jou betekent dat meer verantwoordelijkheden, terwijl pensioenen ingewikkeld zijn. Daarom pleiten wij voor een Pensioenautoriteit die opkomt voor je belangen en je helpt bij vragen en klachten.

Lees hier het artikel

Consumentenbond:
💸 Uiterlijk 2027 krijgen we een nieuw pensioenstelsel. Voor jou betekent dat meer verantwoordelijkheden, terwijl pensioenen ingewikkeld zijn. Daarom pleiten wij voor een Pensioenautoriteit die opkomt voor je belangen en je helpt bij vragen en klachten.

Lees  hier verder

Gijs Herdersché in VK.
De Consumentenbond pleit voor een pensioenautoriteit. Weliswaar zijn er de Ombudsman Pensioenen en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, maar die zijn opgericht door de sector zelf en onderdeel van het systeem. Zij zijn er niet voor de pensioengerechtigden en pensioendeelnemers , maar voor de pensioenindustrie en hun verdienmodel.
Bovendien stelt de consumentenbond dat de pensioen zelfredzaamheid, die wordt verondersteld bij mensen in het nieuwe pensioenstelsel, waarbij van een solidair collectief stelsel naar een individuele pot wordt overgegaan, er niet is.
Weinigen verdiepen zich in het onderwerp. De burger krijgt de afgelopen decennia steeds meer eigen verantwoordelijkheid toegeschoven, maar hij komt niet in actie als dat zou moeten

Webinar van PensioenPro op 23 juni 2021. Het gaat over de rente in het nieuwe pensioenstelsel.
"Pensioen Pro Live
vindt plaats op woensdag 23 juni 2021 – 14:00-15:00 uur.
Rente in het nieuwe stelsel
Ook in het nieuwe pensioenstelsel blijft het renterisico gewoon bestaan. Maar gaan we straks meer of minder renterisico afdekken? Of meer voor ouderen en juist minder voor jongeren? Is dat wel zo logisch als op het eerste gezicht lijkt? En wat moeten fondsen doen met hun renteafdekking in aanloop naar het nieuwe stelsel? Deze en verwante vragen bespreken we in deze aflevering van Pensioen Pro Live."

De fiscalisering van de AOW.
Het rapport van de Commissie Draagkracht in maart 2021 leidt tot scherpe vragen van Martin van Rooijen aan Staatssecretaris Vijlbrief (D66).
Als u de vragen leest begrijpt u hoe de rekening van de BV Nederland steeds meer exclusief en zwaar bij gepensioneerden wordt gelegd en niet bij bedrijven als partijen als D66, Groen Links, CU etc de kans krijgen om de lasten op arbeid te ontzien. Maar de vragen van Martin van Rooijen laten u ook heel duidelijk de plannen en de ongerijmdheden zien die in het voorstel van de Commissie Draagkracht inzitten.
Het is niet alleen pure leeftijdsdiscriminatie, maar zelfs het liefst wegpoetsen en wegbelasten van deze groep Nederlanders!!!
Ik zou ze maar eens doorlezen (13 stuks) dan begrijpt u wat u naast pensioenellende nog meer boven het hoofd hangt en hoezeer u er in netto inkomen op achteruit zult gaan. Opletten geblazen bij deze formatie!!!!
De brief aan Vijlbrief is bijgevoegd in 9 jpg-pagina's.

Martine Wolzak schreef:
'Voorkom dat arme ouderen tasjes moeten inpakken bij de supermarkt'
Het plan gaat over MAP ('Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimale Aanvullende Pensioen').
Ton Wilthagen en Caspar van Ewijk (oud-directeur van Netpar nog tijdens het pensioenakkoord en het knutselen van het nieuwe pensioenstelsel) constateren dat veel mensen niet voldoende pensioen opbouwen.
De Telegraaf bericht er vandaag ook over.

De European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) probeert een meer geharmoniseerd Europees toezichtskader te ontwikkelen. Dat stuit op hevige Nederlandse weerstand, berichtte Pensioen Pro onlangs: ‘Pensioenfondsen storen zich aan de harmonisatiedrift van EIOPA’, luidde de kop.
Deze boodschap kwam echter van de belangenorganisatie, de Pensioenfederatie. Pensioenfondsen zouden echter blij moeten zijn met het beleid van EIOPA, omdat hun inzet van groot belang is voor deelnemers en gepensioneerden om weer een normaal geïndexeerd pensioen te kunnen krijgen. Want pensioenfondsen zijn er voor de deelnemers en gepensioneerden en niet andersom.

Lees hier verder

VK 6 juni 2021.
Een interessante column van Sander Schimmelpeninck.

Wilma Berkhout is het maar ten dele met hem eens.
Het klopt dat in de huidige tijd het zijn van maatschappelijk succesvol en een winnaar of held zijn, in de eerste plaats het verdienen ven heeeeel veul geld is.
Het dedain van het zijn van kleine krabbelaar, ambtenaar en dus looser bent, als je niet veel geld hebt of krijgt voor je werk. Het gaat in deze tijden niet om de inhoud van je werk, dat je daardoor geïnspireerd of gedreven wordt, dat je een vak met hart en ziel uitoefent en een mens bent die misschien niet alleen maar voor het grote geld gaat.
(Vooral) zoon of (soms) dochter kan beter beurshandelaar worden, of (toevallig digitaal en dan is het ineens innovatief, wat in 98 % van de gevallen wel meevalt) een platform benutten, of huizenmagnaat zijn, dan dat je met hart en ziel, verpleegkundige, politieagent, rechter, arts, automonteur, leraar of winkelier wordt.

Zaterdag 5 juni De grote Pensioenshow bij Omroep Max.
Uitzending gemist.

Om 12.00 (zondag 6 juni 2021) in Buitenhof Sywert Van Lienden. Hij kwam vertellen hoe het zit. Kennelijk....

Luister hier de uitzending

NOS 5 juni 2021.
Verdere onthullingen. Lees het artikel bij de NOS vandaag.
Het woord "transparantie" verwordt tot een loze toverformule, die onderhand het tegendeel laat zien.
Transparantie ammahoela!!!
Dat zegt minister Koolmees ook over het nieuwe pensioenstelsel.
Het tegendeel is waar. Het is mistig en ingewikkeld en onnodig onnavolgbaar gemaakt. Bewust, lijkt het als je verder kijkt dan je neus lang is. Maar zegt Koolmees: "we noemen hem "Transparant." En dan geloven wij het allemaal blind.

Weet u hoe dit soort dingen op hele grote schaal in Nederland gaan. Complete en ondoorzichtige belangenverstrengeling!!!
Lees dan in de komende Pensioenbelangen, het blad van de NBP (Nederlandse Bond van Pensioenbelangen), het verhaal van voorzitter Willem Schuddeboom over Netspar.
Stukje uit het artikel, lees verder in het komende blad