In de uitgave van PensioenPro op 18 april 2018 stond een opvallend artikel over de dubbelhartigheid en het inconsistente beleid van DNB op pensioengebied. In dit artikel werd gemeld “De toezichthouder wil dat inkoop van vpl-aanspraken (uit de Vroegpensioen en Levensloop-regeling, ELD) tegen actuele marktrente gebeurt. Volgens de Pensioenfederatie interpreteert DNB de regelgeving te streng. De kosten van vpl voor sociale partners zouden daarmee fors oplopen. De vraag is, kunnen pensioenfondsen, als er rechten worden ingekocht uit vpl-premies, daarvoor dezelfde tarieven hanteren als voor gewone pensioenrechten – waar de premies vaak niet dekkend zijn op marktrente, zodat ze de dekkingsgraad negatief beïnvloeden? Of moet de inkoop ‘dekkingsgraadneutraal’ gebeuren, of zelfs bijdragen aan herstel, als het fonds onder 105% dekkingsgraad zit?”

Lees hier verder

Het onderstaande twitter bericht is van Martin van Rooijen van 50PLUS in de Tweede Kamer die als één van de weinige parlementariërs effectief opkomt voor de belangen van vooral gepensioneerden, maar ook van slapers en jongeren. Het gaat hier om de rekenrente voor de verplichtingen die gelijk zou moeten zijn aan de rekenrente voor de premies. In het vierde kwartaal 2017 werd € 9,3 miljard premie ontvangen en € 7,5 miljard werd uitgekeerd (DNB).

Lees hier meer.

In de nieuwsbrief van 31 maart komen oa. de volgende onderwerpen aan bod: Succesvol overleg met minister Koolmees; Genoeg geld in pensioenpot; Zorgpremies volgend jaar vermoedelijk omhoog; etc.
 
Lees hier meer.

Pensioenacties
Ons pensioenstelsel staat onder druk. We moeten steeds langer doorwerken en krijgen ook nog eens minder pensioen! Dat kan niet langer zo. Wij vinden dat iedereen zonder zorgen met pensioen moet kunnen gaan. Dat betekent dat je op tijd kunt stoppen en tijdens je pensioen kunt rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. 

Daarom voeren we de komende maanden volop actie om kabinet en werkgevers te laten weten dat wij er alles aan zullen doen om ieders recht op een fatsoenlijke oude dag te beschermen, ook voor toekomstige generaties. Op deze pagina lees je alles over onze acties voor een goed pensioenstelsel en onze inzet om eerlijk te kunnen stoppen met werken.

Lees hier meer.