Woensdag 24 november 2021.

(Wilma Berkhout)
De wet toekomst pensioenen moet nog naar de Tweede Kamer gestuurd worden, de Kamerleden moeten zich er nog over buigen.
Wetgeving met liefst een Memorie van Toelichting van 400 pagina's, maar op 23 november 2021 lanceert -met onze eigen demissionaire regering en met onze eigen vakbonden- op dit commerciële platform (Montae & Partners):
"het "informatieplatform Pensioenakkoord’"plaats.
Op het platform wordt informatie geplaatst over de overgang naar en gevolgen van het vernieuwde pensioenstelsel. Het nieuwe platform is opgezet door en voor professionals die zich met het nieuwe pensioenstelsel bezig houden. Montae & Partners heeft ook bijgedragen hieraan.

Zoetermeer, 10 november 2021

Bestuurswijziging bij Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

In het najaar van 2021 heeft de voorzitter van NBP de heer Drs. W. Schuddeboom zijn hoofdverblijfplaats Den Haag verruild voor Jakarta.
 
Vanaf 9 november 2021 maakt de heer Drs. W. Schuddeboom geen deel meer uit van het bestuur van NBP.
Tijdens zijn voorzitterschap heeft de heer Schuddeboom veel bijgedragen aan de pensioenkennis, niet alleen bij NBP maar ook bij organisaties waar NBP nauw mee samenwerkt.
 
NBP hoopt ook in de toekomst nog van de kennis van de heer Schuddeboom gebruik te mogen maken.
 
Alle bestuursfuncties worden voorlopig waargenomen door de twee zittende bestuursleden Gerard Meijer en Ronny van der Maaten.
Het bestuur werkt in nauwe samenwerking met de ledenraad aan het zo spoedig mogelijk weer op volle sterkte brengen van het bestuur van NBP.
 
 
Prof.(em.) Dr. Ir. Gerard C.M. Meijer
Drs. Ronald C. van der Maaten

 nbp logo

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Telefoon: 070 360 19 21
Email:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pensioenbelangen.nl

 

Dinsdag 23 november 2021.
 
(Wilma Berkhout)
Professor Hans van Meerten is oplettend.
Tuur Elzinga, het FD en Theo Gommer in de Telegraaf berichten dat we er allemaal op vooruit gaan.
Goed dat de AFM oplet en ons duchtig waarschuwt:
a) de nieuwe regeling sluit niet aan op de risico's die mensen KUNNEN en WILLEN dragen.
b) Er worden onrealistische verwachtingen gewekt over uw pensioen
3) De pensioenregeling en de keuzes die hierbij zijn gemaakt zijn, zijn niet uitlegbaar.
U bent gewaarschuwd.
Neem straks dus WEL deel aan acties want u wordt arm gemaakt en tegen de tijd dat u dat doorheeft bent u te laat.
 
Lees hier het artikel van Hans van Meerten op Twitter

Dinsdag 22 november 2021. Business Insider.
(Wilma Berkhout)
“AOW op termijn onhoudbaar. Je zult zelf potje moeten hebben”
De geesten worden ook hier rijp gemaakt.
Naast roof van uw pensioen, de woning in box 3 ook deze aanslag opnieuw: Het is allemaal beeldvorming die niet klopt.
Fiscalisering van de AOW zal en moet er komen. De gepensioneerden zullen en moeten worden uitgekleed!
Overigens het verhaal klopt niet. Lees de 21 Mythes over uw pensioen van Rob de Brouwer en hoor professor Harry Verbon. De AOW- is wel betaalbaar, zeker als percentage van het BBP want dat gaat zelfs dalen, ook als de leeftijd op 65 was gehouden. Hetzelfde geldt min of meer voor de zorgkosten.
U wordt volstrekt onterecht bang gemaakt.
Het wordt als een onontkoombaar fenomeen gepresenteerd maar het is gewoon een politieke keuze om het geld anders te besteden, net als het gedrocht van een nieuw pensioenstelsel en de kunstmatig gecreëerde pensioencrisis door DNB.

Lees hier het artikel in Business insider.

‘Uitkeringen gepensioneerden in het nieuwe stelsel 10 tot 20% hoger’

(Wilma Berkhout)
Een misleidende kop. Wat ontbreekt in de redeneringen is dat de rekenwijze van het omzetten van de toegezegde vaste uitkering in een kapitaal van veel groter belang is en veel bepalender is voor het omgezette pensioen. Volgens hetgeen nu bekend is, leidt die omzetting tot een veel slechter pensioen voor de meeste gepensioneerden dan nu het geval is met de vaste toezegging.
Het voorbeeld dat wordt aangehaald is het zo'n beetje het best draaiende pensioenfonds, Zoals ook van de pensioenfondsen van de banken met DNB's pensioenfonds.
Zie het artikel.

(Wilma Berkhout) De financiele beschouwingen van 16 november 2021.
Martin van Rooijen in de Eerste Kamer.
Zijn tekst is ook te lezen, maar zo'n film werkt beter.
Ware woorden van een man met een groot en onvermoeibaar (!!!) hart voor de senioren. Een van de weinigen in de politiek die deze groep überhaupt nog ziet staan. Met zijn 79 jaar en staat van dienst hoeft hij dit niet te doen, maar hij doet het!

Klik hier

Zondag 21 november 2021.
Stemverklaring Pieter Omtzigt over zijn stem bij de moties Gijs van Dijk en Leon de Jong over indexatie pensioenen.
Omtzigt is tegen de koppeling met de nieuwe pensioenwet en tegen een " losse indexatie."
Hij vindt het tijd dat er iets gebeurt en maakt zich zorgen over het nieuwe stelsel ( nog heel onduidelijk) en vindt dat de deelnemers zelf over overgang gaan Het is de grootste operatie ooit en het pensioen is eigendom van de deelnemers. Dat kan niet op een achternamiddag.
Zie ook zijn verklaring over ijkpunten.

Zie hier meer

Vrijdag 19 november 2021.
Oproep van Partijen SP, 50Plus, Redhetpensioenstelsel, Stichting Pensioenbehoud en NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
OP 26 november 2021 vindt in Maastricht een belangrijke pensioenactie en informatiebijeenkomst plaats.
Locatie:
Trefcentrum Wittevrouwenveld Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht
Een kwartier lopen van het centraal station Maastricht.
Voldoende parkeergelegenheid.
Een grote zaal waar Coronaproof kan worden vergaderd.
Denk aan QR-code en mondkapje.
Sprekers: Bart van Kent SP, Huub Esten RHP, Rob de Brouwer (auteur van "Het pensioendrama ontrafeld.").
Komt allen als uw pensioen u lief is.

Lees hier het bericht verder

KBO-Brabant

De buffers in de pensioenfondsen groeien maar door. Logisch, want er komen elk jaar vele miljarden meer binnen dan eruit gaan. In 2020 konden de reserves opnieuw versterkt worden met € 92 miljard, maar voor indexatie was zogezegd geen geld.
Onzin natuurlijk, maar niet alleen dat. Het is naar onze mening ook onwettig, want in strijd met Europese richtlijnen. Daarom zijn KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat begonnen.
We worden gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDA).
Een lange weg, maar we gaan ‘m helemaal afleggen. Financiële steun is welkom!
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/

Lees hier het artikel