In de laatste Macro-Economische voorspelling gaat het CPB ervan uit dat er 4% pensioenkorting zal plaatsvinden met elk 2% in 2021 en 2022. Dat is omdat het CPB ervan uitgaat dat voor de helft van de pensioengerechtigden de pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan de eis van 90% dekkingsgraad aan het einde van dit jaar. Dat betreft vooral de grote bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP en PFZW. De komende transitieperiode naar een ander pensioenstelsel wordt dan ook een ramp voor gepensioneerden. Deze korting dient met alle middelen te worden voorkomen.

Lees hier verder.