PensioenPro insights van 16 september 2020.

Belangrijke cijfers over de Nederlandse pensioenen.

Nergens in Europa zit zoveel vermogen in pensioenen, 70 %, als in de rest van Europa: gemiddeld maar 25 %. De sterke groei van het pensioenvermogen valt terug te voeren op de goede rendementen op de kapitaalmarkten. Maar in hun pensioenopbouw en pensioenuitkering hebben zij daar de afgelopen 13 jaar niets van teruggezien. Pensioendeelnemers werden kort gehouden, zodat hun deel in de fondsen bleef.
Omdat Nederlanders denken dat ze nog steeds een goed pensioen hebben, sparen en beleggen zij erg weinig in vergelijking met de bevolking van andere Europese landen. In Europa staat 37 % van hun vermogen op de bank, van Nederlanders maar 18 %. We sparen teveel roept Knot dan. Belgen beleggen 20 % van hun vermogen, Nederlanders maar 4 %.

Nu het pensioenvermogen een grote onweerstaanbare diamant lijkt te zijn om geplunderd te worden door overheid en pensioenindustrie, worden door CPB, Netspar en DNB de werkenden opgeroepen te gaan bij sparen. Want het blijkt maar eens dat Nederlanders helemaal niet zo rijk zijn als hun zelf gespaarde pensioen onteigend dreigt te worden (wat nu met het geknutsel van Koolmees, DNB en de pensioenindustrie en markt het geval is). U hebt het nog niet door, maar Nederlanders zijn door alleen te vertrouwen op hun salaris en het idee dat ze (verplicht nota bene) een pensioen hebben veel kwetsbaarder en vatbaarder voor armoede dan de rest van de Europese huishoudens. Als er rechtvaardig en integer zou worden gehandeld door onze autoriteiten zou er geen enkele probleem zijn. U zult het rap gaan zien bij de gepensioneerden en de forse pensioenonteigening die gepland staat door uw overheid, DNB en de pensioenindustrie. Hoe zij in een armoedeval geraken.
En we zitten er bij en kijken er naar.

Lees hier het hele artikel in PensioenPro van 16 september