Positionpaper van KBO-Brabant voor de hoorzitting over pensioenen op woensdag 4 november 2020 (van 10.00 tot 18.00) in de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijgevoegd in drie (jpg) bladzijden de heldere postionpaper. Volstrekt helder legt KBO-Brabant uit waarom er geen nieuw stelsel moet komen en wat er precies mis en strijdig is in het oude stelsel. met de Europese Richtlijnen. Waarom het FTK op foute uitgangspunten is gebaseerd. Dat er nooit zekerheid was en daarom jaren onnodig gigantische buffers werden aangehouden, ten onrechte niet is geïndexeerd, er foute accountantsregels zijn toegepast, de wettekst in de Pensioenwet deels niet klopt en de oplossing voor al die fouten niet het nieuwe pensioenstelsel is, maar kinderlijk eenvoudig.

Lees het aandachtig, het is glashelder. Met complimenten aan de meedenkers en schrijvers van dit stuk!!
Hoe kan het eigenlijk zo simpel zijn?

Zou het dan toch ingewikkeld gemaakt worden, omdat er mensen, anderen dan pensioendeelnemers, hele veel geld aan onze pensioenen willen verdienen?

Lees hier de brief.