In 2004 schreef toenmalig staatssecretaris SZW Mark Rutte aan de Tweede Kamer dat de pensioenen in de nieuwe Pensioenwet ‘onvoorwaardelijk’ (gegarandeerd) zouden zijn. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk. Daarvoor moeten we in de wet kijken zoals uitgelegd door prof. van Dunné in zijn standaardwerk over verbintenissenrecht. Een overzicht.

Lees hier de hele nieuwsbrief