Willem Schuddeboom heeft een NBP analyse opgesteld over de problemen in de huidige pensioensituatie, ontstaan in 2007, Daarbij ook enige opmerkingen over het pensioenakkoord in relatie met de EU Pensioenrichtlijnen.

In het Palmnetrapport pagina 17, 18 8 en 19 staat de relevante informatie over het huidige stelsel, dat dus op hoofdlijnen afwijkt van IORP I en IORP II
Start bij “Disconteringsvoet”

Enige motivering om over te gaan van vaste rekenrente op marktwaardering wordt nergens gegeven, behalve dat deze overgang goed is.
Gevolg is wel dat fondsen de grote tegenpartij werden voor partijen, die zich wensten te verzekeren met rentederivaten tegen een rente stijging, zie ook toelichting van Rob de Brouwer op 4 november.

Klik hier voor de analyse