Maandag 10 januari presenteerde de nieuwe politieke groepering 50PLUS haar kandidatenlijsten voor de statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Onze oud-voorzitter Kees de Lange vervult in deze partij een prominente rol. Dat is ook de reden dat hij in goed overleg zijn functie bij onze Bond heeft neergelegd. Als NBP willen wij onafhankelijk blijven van welke politieke groepering dan ook. Wel is het zo dat 50PLUS de punten uit ons Pensioenmanifest onverkort heeft overgenomen. Joop van Vliet wijdt er als lid van de Partij voor de Dieren een weblog, ‘Hoera, alweer een partij er bij!’ aan.

Verder heeft De Nederlandsche Bank afspraken gemaakt met de Pensioenkoepels over tijdige communicatie als er afstempeling dreigt. Een voornemen tot korten van pensioenen per 1 april 2012 moet rond 18 februari van dit jaar met de deelnemers van de betreffende pensioenfondsen worden gecommuniceerd. Overigens is de peildatum 31 december 2010 en toen was de dekkingsgraad van de pensioenfondsen beter dan de afgelopen maanden door koersstijgingen en een stijging van de rente. Dus de kans dat pensioenfondsen moeten gaan korten is afgenomen.

De afgelopen week is het pensioenregister gelanceerd. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je met je Digidcode inloggen en kijken naar je opgebouwde rechten. Zoals alle digitale informatie is het resultaat afhankelijk van de input, in dit geval van de pensioenuitvoerders en daar schijnt nog altijd veel aan te mankeren. In elk geval was de informatie over het pensioen van de schrijver van dit nieuws onvolledig.
Het gedrocht dat onder de naam “Pensioenakkoord” door werkgevers in eendrachtige samenwerking met de vakbonden wordt uitgebroed, blijkt steeds ingewikkelder te worden. De Dikke van Dale kan zijn borst nat maken want er wordt aan de lopende band nieuwe terminologie uitgevonden. U kunt alvast noteren: groeivoetbenadering, rendementsaanpassingsmechanisme en het invaren van bestaande rechten. Dat allemaal om de werkgevers aan het door hen zo gewenste defined contribution te helpen. Dat wil zeggen, de premie is voor hen gemaximeerd en alle risico’s van rendement, rente ontwikkeling en langer leven worden volledig bij de deelnemers neergelegd. Wij als bond beraden ons op acties om dat onzalige plan alsnog te stoppen.