Geachte leden/beste lezers van Pensioenbelangen.

De NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen) probeert met het kwartaalblad “Pensioenbelangen” haar leden te informeren over actuele ontwikkelingen op pensioengebied.
In augustus gaven wij daarom een extra editie uit in verband met het toen afgesloten pensioenakkoord.
Ook de maand december wordt een spannende maand voor iedereen met een pensioenbelang, zowel voor werkenden die een pensioen opbouwen als voor gepensioneerden die reeds een pensioenuitkering ontvangen.
Het gaat erom hangen of er in 2021 door een aantal fondsen wel of niet gekort gaat worden.
Wij vinden het jammer wanneer we pas in ons voorjaarsnummer kunnen reageren op de situatie die 1 januari aanstaande gaat ontstaan. Reden waarom wij besloten hebben de uitgifte van ons volgende nummer nu even uit te stellen tot januari. In de loop van januari zult u dus ons volgende nummer van Pensioenbelangen ontvangen.
Wij wensen u ondanks de corona beperkingen warme en plezierige feestdagen.

Vriendelijke groet

Redactie Pensioenbelangen.