AD en ED 4 februari 2021.


Dit artikel publiceer ik vanwege onderstaand toch wel opvallend citaat van Kitty Jong in de krant vandaag:
"..........Jong wijst erop dat de macht ongelijk verdeeld is. Aan de ene kant staan de kabinetten en werkgevers, aan de andere kant burgers, werknemers en gepensioneerden. ,,De werkgevers zijn radicaal van koers veranderd. Vroeger sloten ze goede cao's af en bedachten ze geen rare arbeidsmarktconstructies, zoals nulurencontracten en flexbanen. Er zijn nu achterstanden. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in onzekere laagbetaalde banen. Er is discriminatie op de arbeidsmarkt, en gepensioneerden blijven al tien jaar achter.''...."
Kennelijk is het dus zo in Nederland er een tegenstelling is tussen de regeringen en de werkgevers enerzijds en de burgers, de werknemers en de gepensioneerden aan de andere kant.
Met andere woorden de regeringen zijn er alleen voor de werkgevers en zijn tegen de burgers, de werknemers en de gepensioneerden.

Dat verklaart veel van de huidige ellende voor burgers (toeslagen, groeiende armoede), werknemers (flex- en nulurencontracten, lage salarissen) en gepensioneerden (al 12 jaar geen indexatie en een dreigende onteigening van een flink deel van het pensioen.)Laat ik nou altijd gedacht hebben dat een regering er voor alle Nederlanders is en onze volksvertegenwoordiging daar op toe ziet.
Niet dus. Dat verklaart alleen al het gedrag in het pensioendossier.
De Tweee Kamer is er alleen maar voor de werkgevers.

Lees hier het artikel AD en ED 4 februari 2021