Vrijdag 26 maart 2021. (Wilma Berkhout)
Brief van de OSF-fractie in de Eerste Kamer aan Wouter Koolmees.
Scherpe constateringen en scherpe vragen. Was de pers maar zo oplettend.
Dit is zo'n constatering:
".....Het lid van de OSF-fractie concludeert uit het vorenstaande dat de PFZW de pensioenbetaling uit de beleggingsresultaten kan realiseren. Voorts wordt geconcludeerd dat er door gepensioneerden geen uitnamen uit het pensioenfonds zijn van de door hen gestorte premie.
Met andere woorden wat de huidige gepensioneerden gedurende hun werkzame leven wettelijk verplicht in het pensioenfonds.
hebben gestort, blijft in volle omvang in het pensioenfonds. Daardoor blijft het in lengte der tijden renderen ten gunste van toekomstige pensioentrekkers....."

 

Lees hier het document.